Nyheter

Gjems og Hegge ønskes fortsatt som lederduo i Innlandet Bondelag

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Elisabeth Gjems som leder og Kristina Hegge som nestleder. Her er innstillingen foran årsmøtet.

Vil få til et godt oppgjør i år

Dialogen med politikerne er tett, god og av stor betydning i forkant av uhyre viktige jordbruksforhandlinger til våren. - Den store jobben for oss blir å tette inntektsgapet. Det ikke gjort i en fei. Men at vi venter på tallgrunnlaget skal ikke stå i veien for å få til et godt oppgjør i år, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm

Hvordan slår strømkompensasjonen ut for deg som bonde og hva har Bondelaget gjort for å gjøre ordningen mer treffende for landbruket?

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere