Valnemnda si innstilling er klar

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Peder Nernæs er innstilt som leiar, og vert truleg den siste fylkesleiaren i Hordaland Bondelag.

Årsmøta i Hordaland Bondelag og Sogn og Fjordane Bondelag skal ta stilling til eit intensjonvedtak om å gå saman til eitt felles fylkeslag med formell oppstart 1. januar 2021. Valet i år vert difor litt spesielt. Til hausten vert det truleg ekstraordinært årsmøte.

Valnemnda har innstilt Peder Nernæs til leiar og Knut Byrkjenes Hauso til nestleiar. Begge tek attval. Som ny styremedlem foreslår dei Kjersti Hjelmland frå Kvinnherad, og Hege Aase Tysnes frå Fusa som ny første vara.

Lars Bø og Bodhild Fjelltveit er ikkje på val, medan Anne Holter Vae og Inga Winjum Rørlien har takka nei til attval.

Valnemnda si innstilling til nytt fylkesstyre:

Leiar: Peder Nernæs (attval)
Nestleiar: Knut Byrkjenes Hauso (attval)

Styremedlemer:
Lars Bø (ikkje på val)
Bodhild Fjelltveit (Ikkje på val)
Kjersti Hjelmeland (ny)

Var til styret:
1. Hege Aase Tysnes (ny)
2. Olav Myhr (attval)
3. Jørund Kvestad (ny, frå Ullensvang Hagebrukslag)


 

Midlar til bedriftsintern opplæring

Vestland fylkeskommune utlyser 11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring for å imøtekome dei akutte behova for hjelp i næringslivet.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Frukthagen til Knut B. Hauso

Utanlandsk arbeidskraft og koronaviruset

Det kan verte store utfordringar framover for dei som nyttar utanlandsk arbeidskraft i produksjonen. Landbruks- og matdepartementet er kjent med saka og vil ta tak i problemet.

Endring i gjennomføring av årsmøtet

I samråd med Norges Bondelag har fylkesstyret i Hordaland Bondelag vedtatt at vi vil prøve å gjennomføre årsmøtet på skype fredag 20. mars kl. 12.00 til 15.00.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere