Regnskap og årsoppgjør

Registreringsplikt i Foretaksregisteret for regnskapsførerforetak organisert som ENK

Med den nye regnskapsførerloven som trer i kraft fra 1. januar 2023, er det en registreringsplikt i Foretaksregisteret for enkeltpersonforetak som driver regnskapsførertjenester.

Ny hvitvaskingsveileder og nasjonal risikovurdering

Ny veileder til hvitvaskingsloven er publisert av Finanstilsynet og Nasjonal risikovurdering 2022 er nylig utgitt av Økokrim.

Jordbruksfradrag for samdrifter

Flere samdriftsdeltakere har fått varsel om endret fastsetting med reduksjon av sitt jordbruksfradrag. Opprinnelig grunnlag kan ha vært korrekt.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere