Regnskap og årsoppgjør

Oppdatering om virkningstidspunkt for nye terskelverdier for revisjonsplikt for AS, ANS/DA, ENK, mv.

Artikkelen er oppdatert 8. mai 2023. Grensen for revisjonsplikt økte til syv millioner kroner i driftsinntekter og til 27 millioner kroner for eiendeler fra 1. mai 2023. Brønnøysundregistrene har tidligere gitt uttrykk for at det er terskelverdiene ved utgangen av siste regnskapsår som skal legges til grunn for å avgjøre om foretaket blir revisjonspliktig for 2023. Næringsdepartementet har nå avklart at aksjeselskap skal forholde seg til terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingens fastsettelse av årsregnskapet ved vurdering av om fravalg av revisjon kan besluttes. Selv om et aksjeselskap i utgangspunktet har revisjonsplikt for 2023 har departementet lagt til grunn at slike selskaper likevel kan fravelge revisjon etter 1. mai 2023 hvis de øvrige vilkårene i aksjeloven § 7-6 er oppfylt. Departementet har ikke omtalt ANS/DA og ENK i sin fortolkning, men vi antar at de samme prinsippene vil gjelde for disse foretaksformene.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2023 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Kontoutskrift skogfond 2022

Ikke bare skattemelding og næringsspesifikasjon kommer i «ny drakt» i år, også Kontoutdrag skogfond har en annen utforming enn slik vi kjenner den fra tidligere. Og mens man på kontoutskrift skogfond tidligere har henvist til «Næringsoppgave» (RF-1175/1167) og skjemaet «Landbruk» (RF-1177), har Landbruksdirektoratet i årets veiledning henvist til «Næringsspesifikasjon» og kortet «Skog og tømmerkonto» i skattemeldingen.

Hjelpeskjema til skattemeldingen 2022 for «skogbruk utenfor næring»

Hjelpeskjema til skattemeldingen for skatteytere som faller utenfor virksomhetsbegrepet såkalte «kapitalskogeiere».

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2022"

Her finner du en fullstendig utgave av "Foran årsoppgjøret 2022". Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2022. Bilaget er skrevet av advokat Marta Melby og seniorrådgiver Line Tronstad i Bondelagets Servicekontor AS.

Ny regnskapsførerlov

Ny regnskapsførerlov trådte i kraft 1. januar 2023. Her følger oversikt over de viktigste endringene.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere