Representant- skapet i Norges Bondelag
Representantskapet treffer beslutninger som etter lovene er tillagt representantskapet og er et rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag.

Onsdag og torsdag denne uka er representantskapet samlet for å gi retning til Bondelagets prioriteringer inn i årets jordbruksforhandlinger.

Representantskapet er en viktig arena for fylkeslederne, som legger fram prioriteringene fra sitt fylke.

Røren pekte på at prisen på mathvete og fôrhvete må økes.
-Prisnedskrivingstilskuddet for korn til kraftfôr er viktig, og det er flott hvis hele prisøkninga på korn kan kompenseres med dette. Hvis dette ikke går, må vi likevel øke kornprisen, selv om dette skulle føre til noe økt kraftfôrpris, sa han og presiserte at en god kornøkonomi er det beste virkemiddelet for at ikke gras skal fortrenge korn i våre områder.

Røren la også vekt på at grønt er viktig for Vestfold, spesielt fremhevet han potet og grønnsaker til industri. -Her kan det innføres tilskudd, og grønt til industri bør få del i GPS-samarbeidet, sa han.

-Arealtilskudd til gras i sone 1 har vært med i kravet fra Vestfold i mange år. I 2022 ble det gjeninnført med kr 50 pr dekar. Dette er bra, sa Hans Jørgen Olsen Røren som talte varmt for at dette kan økes.

Det er store forventninger til at vi fortsetter å redusere inntektsgapet i årets oppgjør


Vestfold Bondelag på representantskapsmøte, Hans Jørgen Olsen Røren og org.sjef Elin Røed.