Vestfold er et lite fylke i areal, men med et betydelig landbruk. Vi har jord av høy kvalitet og et klima som gjør at vi er viktige for landets matproduksjon og beredskap. Det legger også grunnlaget for en variert og viktig næringsmiddelindustri, med stor verdiskaping og mange arbeidsplasser. Landbruket er en viktig del av Vestfolds grønne næringsliv, og Vestfold Bondelag har en nøkkelrolle i å ivareta vestfoldbonden og formidle landbrukets betydning.

Vestfold Bondelag har over 3100 medlemmer, 18 lokallag og et offensivt fylkesstyre. Vi er til sammen tre fast ansatte og har kontorlokaler sammen med andre landbruksorganisasjoner på Gjennestadtunet i Stokke. Vi har hele Vestfold som arbeidsområde og samarbeider i tillegg med fylkeskontoret i Telemark Bondelag på en del områder.

Se annonsen og søk via Finn.no

Nå søker Vestfold Bondelag etter en positiv, kreativ og samfunnsengasjert rådgiver i 100 % fast stilling og kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen følgende hovedarbeidsområder:

  • Landbrukspolitisk og faglig arbeid
  • Organisasjonsarbeid og bistand til medlemmer og tillitsvalgte
  • Kommunikasjon
  • Jordvern, og landbrukets øvrige arbeid med bærekraft, klima og miljø

Vi søker etter en person med

  • god kjennskap til landbruket
  • god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
  • erfaring fra organisasjonsarbeid
  • evne til å samarbeide i team, jobbe selvstendig og allsidig

Søker bør ha høyere landbruksutdannelse eller annen relevant utdannelse. Det legges vekt på relevant arbeidserfaring og et godt nettverk.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef Amund Kind mobil 92 41 99 10 eller personalsjef Catharina Andersen telefon 90 51 51 52.

Søknad om stillingen med CV sendes innen 10. januar 2024 til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no.

Om arbeidsgiveren

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 60.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 distriktskontorer.