Harald Lie, leder i valgnemnda forteller at de har jobbet i tråd med instruksen og at de har landet på en enstemmig innstilling. -Valgnemnda startet sitt arbeid i oktober med å kartlegge interessen blant dagens styremedlemmer for å være med videre i fylkesstyret. Det har også vært jobbet grundig med å få innspill og synspunkter på sittende styre og forslag på andre kandidater. Alle som er på valg har vært inne til intervju, i tillegg til en del andre aktuelle kandidater, sier Lie. Som det kommer fram av tabellen under er det gjenvalg på alle faste plasser i styret. Sondre Moskvil, fra Borre og Undrumsdal Bondelag og Andreas Grorud, fra Sem Bondelag, er nye på 1. vara og 2. vara.

 -Komiteen har hatt en konstruktiv og løsningsorientert diskusjon, og er svært tilfreds med å fremme ei enstemmig innstilling. Så er det jo alltid spennende å se om årsmøtet i Vestfold Bondelag er enig med oss!

Innstillingen vil bli behandlet i årsmøtet i Vestfold Bondelag 14. mars:         

 

 

Innstilling

a.

Leder, fram til årsmøte 2025

 

 

Hans Jørgen Olsen Røren, Sem

Gjenvalg

b.

Styremedlemmer for 2 år, fram til årsmøte 2025:

 

 

Karin Langås, Borre og Undrumsdal 

Ikke på valg

 

Thomas Pettersen, Lardal    

Ikke på valg  

 

Styremedlemmer, fram til årsmøte 2026:   

 

 

Inger Synøve Johnsen, Våle  

Gjenvalg 

 

Hans Kristian Berge, Tjølling

Gjenvalg

c. 

Nestleder, fram til årsmøte 2025 (velges blant styremedlemmene)

 

 

Inger Synøve Johnsen, Våle   

Gjenvalg 

d.

Varamedlemmer til styret i nummerorden, fram til årsmøte 2025:

 

 

1. vara:            Sondre Moskvil, Borre og Undrumsdal 

Ny

 

2. vara:           Andreas Grorud, Sem 

Ny 

 

3. vara:           Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal

Gjenvalg  

 

Resten av valgnemndas innstilling kan lastes ned under Relaterte filer