Nyheter

Nyheter fra og for landbruket i Vestfold og Telemark - gå til www.grontfagsenter.no

Risikoen må reduseres

Når en natts snøfall kan ødelegge drivhus eller bærtuneller for et titalls millioner kroner hos en enkelt bonde, uten at verken forsikring eller naturskadeordning vil dekke kostnadene, da blir det tøft å være en fremoverlent bonde, påpekte Sondre Kåsin Moskvil til Bondetinget

Prioriteringer mellom soner og produksjoner

Årsmøtet i Norges Bondelag er i gang. -Vestfoldbonden står klar til å produsere enda mer mat. Arbeidsmarkedet i oslofjordfylkene gjør det faktisk slik at det må være skikkelig lønnsomt å være bonde, hvis ikke er veien svært kort til andre jobber, som gir svært lav risiko og god inntekt, påpekte nettopp Thomas Pettersen.

Vestfold fokuserte på arbeidskraftsituasjonen

-Vi må gjøre noe med arbeidskrafttilgangen. Nå! Jordbæra er moden, understreket Hans Jørgen Olsen Røren til Norges Bondelags representantskap.

En ærlig bondelagsleder på Gjennestad

Sist uke var Bjørn Gimming på besøk på Gjennestad for å fortelle bondelagsmedlemmer fra Vestfold og Telemark om årets jordbruksoppgjør

Fornøyd med årets jordbruksavtale

Det er inngått avtale i årets jordbruksoppgjør. Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren er godt fornøyd med mye av det som er avtalt!

Viktig at økonomien i industripotet bedres

Kristian Løwe er bonde i Hedrum og produsent av både potet og gulrøtter til industrien. Nå er settepotetene i jorda for i år og han håper sesongen skal bli god. Det er derimot en ting han håper på allerede denne uka…

Statens tilbud er ikke nok for økt selvforsyning

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir et betydelig lavere inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til. - Tilbudet svarer ikke ut Stortingets marsjordre om økt selvforsyning, sier fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren

Økt selvforsyning krever inntektsløft

-Dette kravet bør regjeringen kunne møte oss på. De ønsker økt selvforsyning, det krever at vi som produserer maten kan tjene penger og leve som andre grupper, sier Hans Jørgen Olsen Røren

Vestfold Bondelag ruller videre

God stemning, mange bra innlegg, gjenvalg på lederduoen og verdige prisvinnere. Det er hovedinntrykket etter et vellykket årsmøte i Vestfold Bondelag.

Mye bra

Endelig er det kommet en opptrappingsplan! Vårt førsteinntrykk er at den har gode intensjoner, sier fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren

Er du bekymret for ringormsmitte?

Ønsker man som bonde en ekstra trygghet ved kjøp av dyr, så kan man be om at dyret selges med veterinærattest.

Nyttig kveld med fokus på velferd og risikoreduksjon

Det måtte etter hvert settes inn ekstra stoler i amfiet på Gjennestad vgs da Vestfold Bondelag inviterte unge og nye bønder til fagkveld om velferdsordninger og risikoreduksjon i drifta.

Valgnemndas innstilling i Vestfold Bondelag er klar

Valgnemnda i Vestfold Bondelag har nå avgitt sin innstilling. Hans Jørgen Olsen Røren og Inger Synøve Johnsen innstilles på gjenvalg som leder og nestleder, men det er endringer blant vararepresentantene.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

God jul og godt nytt år!

På vegne av Vestfold Bondelag ønsker leder Hans Jørgen Olsen Røren alle medlemmer god jul og et riktig godt nytt år!

Vil du bli rådgiver i Vestfold Bondelag?

Vestfold Bondelag søker etter en positiv, kreativ og samfunnsengasjert rådgiver i 100 % fast stilling og kan tilby en meningsfull jobb, varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Håper du søker!

Sammensveisende Nederlandstur

I november var representanter fra lokallaga og fylkeslaget i Vestfold Bondelag på Ledermøtetur i Nederland. For en gjeng og for en stemning!

Ny org.sjef i Vestfold Bondelag

Amund Kind er ansatt som ny organisasjonsjef i Vestfold Bondelag.

Viktig avklaring for bønder

Regjeringen har i dag varslet nye endringer i produksjonssviktordningen, og hever taket. Viktig avklaring sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Innfrir ikke forventningene

Jeg er skuffet over at regjeringen ikke ivaretar volumproduksjonene og bredden i norsk landbruk, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren i en kommentar til statsbudsjettet. Han frykter at dette går utover et samlet norsk landbruk.

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Elin Røed slutter som org.sjef i Vestfold

Elin Røed har jobbet som organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, og Vestfold og Telemark Bondelag, siden 2013. I november begynner hun som avdelingssjef for kommunikasjon, medlem og organisasjon i Norges Bondelag.

Egil og Bodhild møtte grøntnæringa

Forrige uke fikk Bondelagets nestledere en flott dag i Vestfold med “grønt” på agendaen.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Politikerne ga alt på Tufte Gård

Tirsdag samlet Vestfold Bondelag alle partier til valgkamparrangement på Tufte Gård i Horten. Målet var å få satt viktige landbrukspolitiske saker på dagsorden, både for å øke kunnskapen til de politikerne vi skal velge i høst, samt å få fram eventuelle skillelinjer mellom partienes landbrukspolitikk.

Svært utfordrende med kutt i produsentpriser på storfe og svin

Nortura varslet i går at de setter ned prisene på grunn av salgssvikt. Vestfold Bondelag har fått mange reaksjoner fra bekymrede medlemmer. – Det er beklagelig at prisen må settes ned for å redusere lagrene, sier nestleder i Vestfold Bondelag Inger Synøve Johnsen. – For at dette skal virke må vi se lavere priser helt ut i butikken.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Ledig stilling som prosjektleder

Har du interesse for landbruk og klima og har lyst til å bidra til at landbrukets klimaplan blir gjennomført i Vestfold og Telemark? Vi søker etter to prosjektledere, en i hvert fylke, i deltidsstilling over tre år.

Stappfullt på tørkemøte i Vestfold

Vestfold Bondelag inviterte sist uke til informasjonsmøte om tørken. Da møtet begynte var det ikke lenger sitteplasser til alle, selv om vi hadde satt fram de 100 stolene vi fant på Skjeestua!

Nødvendige tørketiltak

- Vi er i en kritisk og uavklart tørkesituasjon, så det er på høy tid at regjeringen kommer med tiltak, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Møtte Borch om tørketiltak

Gimming og Solberg møtte landbruksministeren om utfordringene tørken skaper. – Vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på både avling og bønder, sier Gimming.

Et bondelag for alle!

-Bondelaget skal være for alle, uansett produksjon må vi være svært oppmerksomme på at alle blir hørt, sa nestleder Inger Synøve Johnsen i sitt innlegg til årsmøtedebatten i dag.

Bjørn Gimming fikk mye ros i Vestfold

Ingen jordbruksforhandlinger er like, heter det. – Det stemmer i hvert fall i år, kunne Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag innrømme. Han kom med mange ærlige betraktninger rundt forhandlingene og fikk mye ros på medlemsmøte i Vestfold

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil Chr. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Møt Bjørn Gimming på Gjennestad 31.mai

Vestfold Bondelag inviterer medlemmer til møte om årets jordbruksforhandlinger onsdag 31.05 kl 19.00. Benytt muligheten til å snakke med jordbrukets forhandlingsleder.

Inngått jordbruksavtale gir mulighet for inntektsvekst

– Jeg er lettet over at det i dag er inngått en avtale i jordbruksoppgjøret, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren. – Dette gir håp til bønder som ønske å fortsette å produsere mat til egen befolkning.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Dette er avtalen - kort fortalt

Her kan du lese hva avtalen innebærer på forskjellige områder.

Hvordan slår krav og tilbud ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan både krav og tilbud i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

Statens tilbud vs. Bondelagets krav

Her er hovedforskjellene mellom krav og tilbud i årets jordbrusforhandlinger.

Stor skuffelse over statens tilbud i forhandlingene

Det er stor avstand i tetting av inntektsgap mellom jordbrukets krav og statens tilbud. – Jeg er veldig skuffa over Statens tilbud, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren. – Dette gir helt feil signaler til bønder som ønske å fortsette å produsere mat.

Fjern tvilen - gi bonden framtidstro

-Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, og at nye vil inn i næringa, sier Hans Jørgen Olsen Røren i en pressemelding. – I dag har vi levert vårt krav, nå trengs det politisk vilje!

- Bruddet med Småbrukarlaget må ikke stå i veien for et godt jordbruksoppgjør!

Dette sier fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren etter at det i går ble kjent at de to faglaga ikke klarte å bli enige om et felles krav. -Vi må akseptere forutsetningene for årets oppgjør, og tro landbruksministeren på at eksisterende tallgrunnlag ikke skal hindre oss i et inntektsløft.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Viktige begrep og uttrykk i jordbruksforhandlingene

Under jordbruksforhandlingene dukker det opp mange begreper, ord og uttrykk man kanskje ikke bruker så ofte ellers. Hva er egentlig jordbruksoppgjør? Hva gjør budsjettnemnda? Og hva betyr målpris? Her er forklaringen på noen av begrepene knyttet til jordbruksoppgjøret.

Talte vestfoldbondens sak

Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren talte vestfoldbondens sak på årets representantskap. - Det er store forventninger til at vi fortsetter å redusere inntektsgapet i årets oppgjør, sa han.

Ramnes Bondelag kåret til Årets lokallag

Vestfold Bondelag er heldig å ha mange lokallag som kniver om å bli årets lokallag. I år vant Ramnes Bondelag prisen og juryen trekker særlig fram at de har vært veldig gode på å rekruttere inn mange unge bønder i sitt arbeid og miljø.

Årets EMIL

Per Øivin Sola, ammekubonde og lokallagsleder i Sande og Strømm Landbrukslag, er utnevnt til Årets EMIL 2023 for kampen han har tatt, og stått i, for bønder med dyr på utmarksbeite.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere