Nyheter

Nyheter fra og for landbruket i Vestfold og Telemark - gå til www.grontfagsenter.no

Elin Røed slutter som org.sjef i Vestfold

Elin Røed har jobbet som organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, og Vestfold og Telemark Bondelag, siden 2013. I november begynner hun som avdelingssjef for kommunikasjon, medlem og organisasjon i Norges Bondelag.

Egil og Bodhild møtte grøntnæringa

Forrige uke fikk Bondelagets nestledere en flott dag i Vestfold med “grønt” på agendaen.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Politikerne ga alt på Tufte Gård

Tirsdag samlet Vestfold Bondelag alle partier til valgkamparrangement på Tufte Gård i Horten. Målet var å få satt viktige landbrukspolitiske saker på dagsorden, både for å øke kunnskapen til de politikerne vi skal velge i høst, samt å få fram eventuelle skillelinjer mellom partienes landbrukspolitikk.

Svært utfordrende med kutt i produsentpriser på storfe og svin

Nortura varslet i går at de setter ned prisene på grunn av salgssvikt. Vestfold Bondelag har fått mange reaksjoner fra bekymrede medlemmer. – Det er beklagelig at prisen må settes ned for å redusere lagrene, sier nestleder i Vestfold Bondelag Inger Synøve Johnsen. – For at dette skal virke må vi se lavere priser helt ut i butikken.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Ledig stilling som prosjektleder

Har du interesse for landbruk og klima og har lyst til å bidra til at landbrukets klimaplan blir gjennomført i Vestfold og Telemark? Vi søker etter to prosjektledere, en i hvert fylke, i deltidsstilling over tre år.

Stappfullt på tørkemøte i Vestfold

Vestfold Bondelag inviterte sist uke til informasjonsmøte om tørken. Da møtet begynte var det ikke lenger sitteplasser til alle, selv om vi hadde satt fram de 100 stolene vi fant på Skjeestua!

Nødvendige tørketiltak

- Vi er i en kritisk og uavklart tørkesituasjon, så det er på høy tid at regjeringen kommer med tiltak, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Møtte Borch om tørketiltak

Gimming og Solberg møtte landbruksministeren om utfordringene tørken skaper. – Vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på både avling og bønder, sier Gimming.

Et bondelag for alle!

-Bondelaget skal være for alle, uansett produksjon må vi være svært oppmerksomme på at alle blir hørt, sa nestleder Inger Synøve Johnsen i sitt innlegg til årsmøtedebatten i dag.

Bjørn Gimming fikk mye ros i Vestfold

Ingen jordbruksforhandlinger er like, heter det. – Det stemmer i hvert fall i år, kunne Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag innrømme. Han kom med mange ærlige betraktninger rundt forhandlingene og fikk mye ros på medlemsmøte i Vestfold

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil Chr. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Møt Bjørn Gimming på Gjennestad 31.mai

Vestfold Bondelag inviterer medlemmer til møte om årets jordbruksforhandlinger onsdag 31.05 kl 19.00. Benytt muligheten til å snakke med jordbrukets forhandlingsleder.

Inngått jordbruksavtale gir mulighet for inntektsvekst

– Jeg er lettet over at det i dag er inngått en avtale i jordbruksoppgjøret, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren. – Dette gir håp til bønder som ønske å fortsette å produsere mat til egen befolkning.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Dette er avtalen - kort fortalt

Her kan du lese hva avtalen innebærer på forskjellige områder.

Hvordan slår krav og tilbud ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan både krav og tilbud i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

Statens tilbud vs. Bondelagets krav

Her er hovedforskjellene mellom krav og tilbud i årets jordbrusforhandlinger.

Stor skuffelse over statens tilbud i forhandlingene

Det er stor avstand i tetting av inntektsgap mellom jordbrukets krav og statens tilbud. – Jeg er veldig skuffa over Statens tilbud, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren. – Dette gir helt feil signaler til bønder som ønske å fortsette å produsere mat.

Fjern tvilen - gi bonden framtidstro

-Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, og at nye vil inn i næringa, sier Hans Jørgen Olsen Røren i en pressemelding. – I dag har vi levert vårt krav, nå trengs det politisk vilje!

- Bruddet med Småbrukarlaget må ikke stå i veien for et godt jordbruksoppgjør!

Dette sier fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren etter at det i går ble kjent at de to faglaga ikke klarte å bli enige om et felles krav. -Vi må akseptere forutsetningene for årets oppgjør, og tro landbruksministeren på at eksisterende tallgrunnlag ikke skal hindre oss i et inntektsløft.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Viktige begrep og uttrykk i jordbruksforhandlingene

Under jordbruksforhandlingene dukker det opp mange begreper, ord og uttrykk man kanskje ikke bruker så ofte ellers. Hva er egentlig jordbruksoppgjør? Hva gjør budsjettnemnda? Og hva betyr målpris? Her er forklaringen på noen av begrepene knyttet til jordbruksoppgjøret.

Talte vestfoldbondens sak

Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren talte vestfoldbondens sak på årets representantskap. - Det er store forventninger til at vi fortsetter å redusere inntektsgapet i årets oppgjør, sa han.

Ramnes Bondelag kåret til Årets lokallag

Vestfold Bondelag er heldig å ha mange lokallag som kniver om å bli årets lokallag. I år vant Ramnes Bondelag prisen og juryen trekker særlig fram at de har vært veldig gode på å rekruttere inn mange unge bønder i sitt arbeid og miljø.

Årets EMIL

Per Øivin Sola, ammekubonde og lokallagsleder i Sande og Strømm Landbrukslag, er utnevnt til Årets EMIL 2023 for kampen han har tatt, og stått i, for bønder med dyr på utmarksbeite.

Sin første Leders tale

Hans Jørgen Olsen Røren så både i bakspeilet og i glasskula da han holdt sin første Leders tale til årsmøtet i Vestfold Bondelag

Vestfold Bondelags innspill til årets jordbruksforhandlinger

Videre inntektsopptrapping med uforminsket styrke! Det er forventninger fra Vestfold Bondelag til årets jordbruksforhandlinger. Fylkeslaget har nå sendt sitt innspill til Norges Bondelag og i denne saken gjengir vi noen hovedpunkt

Såpass bratt, ja!

Styret i Vestfold Bondelag var sist uke på tur i Vestland for å se hvilke utfordringer og muligheter bøndene har der og hvordan det ligger an med omlegging til løsdriftfjøs.

Viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024

- Svært bra at regjeringen viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024. Dette skaper helt nødvendig forutsigbarhet for norsk matproduksjon i en urolig tid og vil bidra til å sikre norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Oppdaterte husdyrbønder i Vestfold

Torsdag var det endelig tid for det tradisjonelle husdyrmøte arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, Tyr og Bondelaget. Over 50 husdyrbønder var samlet på Gjennestad for fag og prat

Denne uka utbetales produksjonstilskuddet

Tilskuddene økte i jordbruksforhandlingene 2022, og denne uka kommer pengene på konto.

En stor påkjenning for mange husdyrbønder

Cathrine Stavnum fra Vestfold forteller til Nationen om sin hverdag som grisebonde. – Jeg tror mange kjenner seg igjen i beskrivelsen av hvordan det er å drive med dyr og bli mistenkeliggjort etter alle negative oppslag i media etter Mattilsynets tilsynskampanje, sier Karin Langaas i Vestfold Bondelag. – Vi må stå sammen og ta vare på hverandre

Topp stemning på Landbrukshelga!

160 store og små bønder og bondevenner møttes på Landbrukshelga i Langesund. De voksne kunne velge i mange fagforedrag, og unga kunne bade, leke og spise softis til de sprakk!

Hvordan skal vi regne ut hvor mye en bonde tjener?

- For å sikre matproduksjon til egen befolkning, trenger bonden ei inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet, sier Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag. I dag har Bondelaget levert sitt høringssvar om Inntektsutvalget.

Julehilsen fra Vestfold Bondelag

Les julehilsen fra styret i Vestfold Bondelag ved leder Hans Jørgen Olsen Røren

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Støtte til aktive lokallag

Lokallaga ordner med sosiale møteplasser for medlemmene, møter politikerne lokalt, og har aktiviteter for barn og unge. Og mye mer! Nå er dette belønnet med penger tilbake til aktive lokallag.

Matsikkerhet og beredskap i et urolig Europa

Jordvernforeningene i Vestfold og Telemark, sammen med Statsforvalteren stilte spørsmålet; “Mat og beredskap i et urolig Europa- et lokalt ansvar?” Svaret er “Ja”

Se presentasjon av styret i Vestfold Bondelag

Hver dag i desember har Vestfold Bondelag en presentasjon av tillitsvalgte på Facebook. Her kan du se presentasjon av fylkesstyret.

Vestfold Bondelags uttalelse til Gryttenutvalgets rapport

Rapporten slår fast er at bøndenes jordbruksinntekt er lavere enn i resten av samfunnet, og at driftsresultatet i gjennomsnitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeidsinnsatsen og kapitalen. - Dette er et viktig politisk budskap som ikke bør overskygges av ulike tekniske beregninger, sier Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag.

Heder og prisdryss

Ekstraordinære møter gir muligheter til ekstraordinære priser! På siste ledermøtet i Vestfold og Telemark Bondelag ble det under middagen gjort stas på både lokallag og enkeltpersoner. Skråblikk, alvor og humor lå til grunn.

Hans Jørgen Olsen Røren valgt som leder av Vestfold Bondelag

Konstituerende årsmøte har valgt nytt styre for Vestfold Bondelag. Hans Jørgen Olsen Røren er valgt som fylkesleder fram til årsmøtet i 2023.

For siste gang som et felles lag

I helgen møttes tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag, samt gjester på Park hotell Sandefjord. Fredag er det ledermøtet, lørdag er det ekstraordinært årsmøte. Et lag blir til to lag – igjen.

Årsmøter i de lokale bondelaga

Årsmøtene i de lokale bondelagene er gode faglige og sosiale møteplasser. Her fra årsmøtet til Sem Bondelag med 35 fremmøtte.

Olsen Røren innstilt som leder i Vestfold Bondelag

19. november er det konstituerende årsmøte i Vestfold Bondelag. Valgnemndas innstilling er nå klar. Hans Jørgen Olsen Røren er innstilt som leder, Inger Synøve Johnsen som nestleder.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere