Torsdag var det årsmøte i Vestfold Bondelag. Det var en fornøyd og stolt fylkesleder, Hans Jørgen Olsen Røren, som ønsket velkommen til både delegater og gjester.

I sin leders tale pekte han på mange av de viktige sakene Vestfold Bondelag har jobbet med i 2023 og må jobbe med videre, både de som er godt synlige for medlemmene og sakene som ruller og går i hverdagen. Vi må bli flinkere til å kommunisere dette. Han skrøt av aktivitetsnivået i både lokallaga og fylkesstyret, og pekte på at fylkeslaget hadde hatt ekstra fokus på å riste oss sammen igjen etter "skilsmissen" med Telemark. 

Hele leders tale kan lastes ned i sidemenyen.

Kirsti Winnberg fra Gjete utfordret oss på kommunikasjon

Kommunikasjon var et tema som gikk igjen i hele årsmøtet. En av grunnene til det var at Kirsti Winnberg fra Gjete holdt et veldig engasjert innlegg om hvor viktig det er at vi kommuniserer enklere med forbruker. Og om det å tørre å si at man er en fornøyd bonde selv om andre bønder sliter. Hun avsluttet med 3 gode råd:

  1. Bli bedre kjent med dem du ønsker å bli hørt av
  2. Bli mer bevisst på kunnskapsgapet mellom landbruket og forbruker
  3. Ingen har noen gang vunnet en kampsak de ikke har hatt trua på!

Bernt Freberg fikk blomster av ordfører Hans Edvard Torp for et veldig godt innlegg

Bernt Freberg var utfordret til å si noe om hvordan det er å være en stor grønnsaksprodusent i en organisasjon som har fokus på å løfte de små og mellomstore bøndene. - I Vestfold er det mulig å dra ut noen fordeler av å være stor, men i andre deler av landet er det nesten en ulempe. Norges Bondelag må ivareta oss alle, og landbrukspolitikken må treffe i hele landet, påpekte han. Han var også innom deres gode erfaringer med å samarbeide med dagligvarekjedene, som ofte blir omtalt i negative ordlag. Her får han vel fortjente blomster fra ordfører Hans Edvard Torp.

Karl Fredrik Okkenhaug innledet fra Norges Bondelag

På hvert fylkesårsmøte stiller det en representant fra styret i Norges Bondelag. I år fikk vi besøk fra Karl Fredrik Okkenhaug. Han sitter i styret som ordfører i Norges Bondelag. Han gikk igjennom viktige saker knyttet til ny opptrappingsplan og tallgrunnlag og hvordan det påvirker veien inn mot årets jordbruksoppgjør. Han ga oss også noen gode tips til det å ta ordet på et årsmøte.

Gjestene ble introdusert og ønsket velkommen

Etter innledningene og før lunsj passet ordfører Hans Edvard Torp på å vise fram gjestene og oppfordret både delegater og gjester til å snakke sammen i pausene.

Æresmedlem Vidar P. Andresen i prat med Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører i Norges Bondelag

Vestfold Bondelag har et æresmedlem, tidligere org.sjef Vidar P. Andresen. Her er han i engasjerte samtaler med Karl Fredrik Okkenhaug, ordfører i Norges Bondelag.

Praten gikk godt i pausene også

Pausene er alltid viktig, også på et årsmøte. Her er Elisabeth Irgens Hokstad og Siri Kvam Andersen borte og gratulerer årets EMIL-prisvinnere, Åkerkvinnene representert ved Marthe Hillestad og Astrid Bjørnson. 

Les mer om Åkerkvinnene - årets EMIL, i sidemenyen.

Sem Bondelag kåret til Årets Lokallag

En annen verdig vinner som ble utnevnt i årsmøtet var Sem Bondelag, som Årets Lokallag. Her representert ved Henning Solheim, Siri Kvam Andersen og leder Kristian Hotvedt. Prisen ble delt ut av fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder Inger Synøve Johnsen, som flankerer vinnerne på bildet over.

Les mer om hvorfor nettopp Sem Bondelag var verdige vinnere av Årets lokallag i sidemenyen.

Per Reese var en av flere som mener vi må bli bedre på enkel kommunikasjon ut til forbruker

Deretter fulgte Årsmøtedebatten med veldig mange gode og engasjerte innlegg. Per Reese fra Sande og Strømm Landbrukslag var en av flere i debatten som mener vi i Bondelaget har mye å gå på når det gjelder enkel og god kommunikasjon ut til folk flest! I alt var det nærmere 30 innlegg i årsmøtedebatten, pluss en del replikker. Både Okkenhaug og Olsen Røren lovte å ta med seg alt til videre vurdering i både Norges Bondelags styre og i fylkesstyret.

Fylkesstyremedlemmene Thomas Pettersen og Hans Kristian Berge var godt fornøyde med serveringa av Gjennestads hjemmebakte

Her har vi et par karer som var godt fornøyd med Gjennestads hjemmebakte herligheter som ble servert i pausene. Både Thomas Pettersen og Hans Kristian Berge sitter i Vestfold Bondelags styre. Thomas Pettersen er i tillegg lokallagsleder i Lardal Bondelag. Hans Kristian Berge er leder i Grøntutvalget som Vestfold Bondelag har sammen med Telemark Bondelag.

styret i Vestfold Bondelag 2024 25

Her er det nyvalgte styret i Vestfold Bondelag. F.v. Hans Kristian Berge, Inger Synøve Johnsen (nestleder), Lene Bråtejorde (Vestfold Bygdekvinnelag), Thomas Pettersen, Hans Jørgen Olsen Røren (leder), Ingeborg Knutsen (Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag), Sondre Moskvil (1. vara), Karin Langaas og Ole Andreassen (3.vara). Andreas Grorud (2.vara) var ikke tilstede på bildet. Til høyre står org.sjef Amund Kind.

Kjell Erik Strand (1.vara) og Hans-Wilhelm Wedel-Jarlsberg (2.vara) gikk ut av styret og ble takket av med hver sin blomsterbukett for innsatsen de har lagt ned for Vestfold Bondelag.

Så er det noe medlemmer i Vestfold Bondelag ønsker at ta opp med styret, både ris og ros, så vet dere hvem som nå sitter i fylkesstyret som deres tillitsvalgte.