Vestfold Bondelag
3200 medlemmer
85 % av de aktive bøndene i Vestfold
18 veldrevne lokallag
Et aktivt fylkesstyre
3 fast ansatte på Grønt Fagsenter

=> representerer "bøndene", "næringa", "grunneierne" og "vestfoldlandbruket"

Vestfold Bondelag har 3200 medlemmer. 85 % av de aktive bøndene i Vestfold er medlem hos oss. Resten av medlemsmassen er personlige medlemmer som er opptatt av fortsatt trygg og god matproduksjon. 

Vestfold Bondelag består av 18 velfungerende lokallag fordelt utover hele fylket, et aktivt fylkesstyre og et fylkeskontor med 3 fast ansatte på Grønt Fagsenter i Stokke.

Vi representerer "bøndene", "næringa", "grunneierne" og "vestfoldlandbruket" i veldig mange sammenhenger i Vestfold og taler vestfoldbøndenes sak i nasjonale landbrukssaker.