Kjære alle medlemmer i Vestfold Bondelag!

På vegne av styret i Vestfold Bondelag, ønsker jeg å komme med en jule- og nyttårshilsen!

«Nye» Vestfold Bondelag har vært igjennom et drøyt år nå. Det har vært et svært begivenhetsrikt år på godt og vondt. Uro i verden preger oss fortsatt. Det har også vært utfordrende å være bonde i Norge. Uforutsett kostnadsvekst og vær kompliserer den daglige drifta for oss alle.

Jammen godt vi har hatt et par brukelige jordbruksoppgjør de siste to årene! Jeg mener det er viktig å gi ros til sittende regjering for det. Dessverre har høyere renter, maskinkostnader etc gjort at den store inntektsveksten har uteblitt. Vi kan love at Bondelaget derfor fortsatt vil jobbe knallhardt inn mot neste års jordbruksoppgjør for å øke inntektsmulighetene til bonden.

Og nettopp inntektsvekst har virkelig preget vårt arbeid i år. Det startet med høringssvar på Gryttenutvalget og arbeid med nytt tallgrunnlag og mer presis inntektsmåling. Så gikk vi rett inn i arbeidet med årets jordbruksforhandlinger med klart mål om å tette inntektsgap. Bondelaget har jobbet kontinuerlig med press på Regjeringen for å få på plass en tidfestet opptrappingsplan. Tollvern har vi også brukt mye tid på. Vi kom ikke så langt som vi ønsket, men for første gang siden ostetollen kom i 2012 har vi fått Stortinget til å styrke importvernet på en del grøntprodukter, blant annet potet.  

Været har kanskje vært den største snakkisen i år. Først var det tørt og så ble det vått. For mange ble derfor avlingene dårlige i år. Jeg vil berømme dere bønder for allikevel å brette opp ermene og stå på for å sikre avlinger både til dyrefor og menneskeføde. Jeg vet at mange har en anstrengt økonomi etter renteøkninger, kostnadsvekst og værutfordringer. Det er lov å ha det tøft. Det er viktig å be om hjelp, samles rundt en kaffekopp og hjelpe hverandre når det er tøft. Men, jeg opplever at det er imponerende lite sutring og at de fleste legger årets skuffelser bak seg. Det blir sikkert bedre neste år!

En sak vi har jobbet mye med i år er avrenning fra jordbruket. Vestfoldbonden har vært kjempegode til å gjennomføre RMP-tiltak som reduserer avrenningen, men vi merker at presset fra myndighetene om miljøkrav og forskrift er større enn noen gang. Vi har en egeninteresse av å holde jorda på jordet, gjødsle etter behov og skal selvsagt bidra til renere vassdrag og Oslofjord. Samtidig må vi være tydelige på at dette er nødt til å veies mot behovet for økt matproduksjon.

Og så litt skryt til lokallagene; Dere har vært utrolig flinke til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene. Fortsett med det, det er utrolig viktig for oss. Jeg vil også nevne de mange flotte Åpen Gård arrangementene rundt i fylket. Der gjør dere en kjempeinnsats!

Jeg vil også benytte anledningen til å takke de som var med på Ledermøtet til Nederland. En fantastisk fin gjeng og en flott og lærerik tur. Tanken med sånne turer er å bygge laget, og det føler jeg vi får til.

Takk også for den innsatsen alle har gjort med verving i høst! Vi har en solid medlemsvekst og alle lokallaga i Vestfold minst like mange medlemmer nå som i januar. Vi har lovet bort kaker til de lokallaga som verver 10 nye medlemmer. Hold trykket oppe frem til nyttår, så gleder vi oss til å servere dere kaker på nyåret.

Noe av det siste vi gjorde i 2023 var et besøk på Stortinget. Det bekreftet hvor viktig det er at vi har en god kontakt med våre politikere. De ønsker å vite hva som er viktig for oss vestfoldbønder, og det kommende året er det jammen mange viktige landbrukspolitiske saker på agendaen. Vi lovte å holde de løpende orientert om hva vi mener.

Sist, men ikke minst; Takk for at du er medlem i Bondelaget og dermed bidrar til at vi står sterkere sammen. Det blir aldri gammeldags å stå sammen for det man har tro på!

På vegne av styret i Vestfold Bondelag vil jeg ønske alle en god jul og godt nyttår. Vi vet at nye utfordringer kommer i 2024. Vi skal stå på for vestfoldbonden!

 

Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag