- Endelig er det kommet en opptrappingsplan! Vårt førsteinntrykk er at den har gode intensjoner, sier fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren. Han trekker fram at det er svært gledelig for korn- og grøntfylket Vestfold at det skal satses ytterligere på de produksjonene. Grovfôrproduksjonene skal også opprettholdes. 

-Det viser at vi har en regjering som er villig til å satse på oss bønder. Samtidig er det forbedringspotensial i meldinga som Bondelaget skal jobbe hardt for å forbedre før Stortinget vedtar den, sier Olsen Røren.

Her kan du lese mer om noen av temaene som Bondelaget mener må bli bedre

Stortingsmelding om økt sjølforsyning og opptrappingsplan

– Auka sjølvforsyning er viktig for alle i Noreg. Sikker tilgang til mat i ei krise er ein avgjerande del av vår nasjonale beredskap. Med denne meldinga legg regjeringa fram ein strategi for auka sjølvforsyning og ein plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket. - Dette er det mest offensive jordbrukspolitiske dokumentet som er lagt fram på veldig lenge, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) da han presenterte Stortingsmeldinga tidligere i dag..

Les hele Stortingsmelding 11 Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket på regjeringen.no