Ikke enighet om kravet

Mandag 24. april ble det kjent at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ikke klarte å komme til enighet om et felles krav i årets jordbruksoppgjør. Dette har aldri tidligere skjedd siden faglaga fikk forhandlingsrett i 1950. Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, er svært skuffet og mener dette svekker landbrukets posisjon og forhandlingsinstituttet.

Uenigheten handlet i stor grad om forutsetninger for forhandlingene og anerkjennelse av eksisterende tallgrunnlag. Staten sier selv i sin pressemelding at det kun var Norges Bondelag som anerkjente forutsetningene for årets oppgjør.

Koker på sosiale medier

Leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren, registrerer at det koker på sosiale medier. – Det er mye bra engasjement, men også mange uforståelige beskyldinger, sier Røren. – Fra før av er jeg lei av klaging på Facebook, og nå når det hagler urettmessige beskyldinger blir jeg litt oppgitt. Ingen skal være i tvil om at Bondelaget forstår alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, tar ansvar og skal kjempe for å få et best mulig jordbruksoppgjør. Vi må anerkjenne forutsetningene for å komme posisjon til å sitte ved forhandlingsbordet!

-Jeg ønsker at vi tar debatten i møterommet, og ikke bare på Facebook, sier Røren. – I morgen kveld har vi møte med lokallaga, noe vi også skal ha videre i forhandlingsløpet. Jeg oppfordrer alle som har meninger om å delta, eller ta kontakt dirkete med meg eller lokallaget sitt. - Jeg har ikke hemmelig telefonnummer, det er 913 19356, forteller Hans Jørgen som gjerne tar imot flere henvendelser fra medlemmer i Vestfold.

Det blir forhandlinger

Staten har bestemt seg for å forhandle med Norges Bondelag, noe de kan i følge Hovedavtalen. Bondelaget er klare til å ta ansvaret og levere et krav etter tidsplanen 26. april.

 – Vi har hatt en grundig demokratisk prosess i Bondelaget, med rekordmange innspill fra lokallaga, sier Hans Jørgen Olsen Røren. – På representantskapet i mars vedtok vi en marsjordre til forhandlingsutvalget om å kreve full kostnadsdekning, utvikling som andre pluss tetting av inntektsgap. Jeg har derfor store forventninger til at vi i morgen vil levere et offensivt krav medlemmene våre er fornøyde med!  

Her kan du lese pressemeldinga fra Landbruksdepartementet med linker til referatene fra møtene

Her kan du lese resolusjonen fra representantskapet i mars