Ny soneforskrift har vært sterkt etterspurt i sauenæringa, etter at sykdommen mædi dukket opp igjen i nordre del av Trøndelag. I dag kl 16 kommer den, og den inneholder strenge regler for salg av livdyr. Trøndelag har nå en kort periode vært èn sone, men blir delt opp igjen for å hindre spredning av smitte, i tillegg er det naturlig at Fosen blir med på grunn av livdyrkontakt.

Mædi er påvist i tre besetninger og tilsammen er 46 besetninger båndlagt. Mattilsynet jobber på spreng med kartlegging, samtidig som det har vært jobbet med et strengere regelverk. En besetning har fått vedtak om utslakting/sanering.

Det blir ikke lov å flytte dyr inn og ut av sonen, med unntak av dyr som skal direkte til slakteri eller skal ned fra utmarksbeite. Man kan ikke flytte sau i mellom besetninger, og ved sanking må man skille sauer fra ulike besetninger med en gang. Hvis man samlaster på transport, så må man bruke skillevegg mellom besetningene.

Det er tillatt å flytte værer inn i sonen der avsenderbesetningen og dyret er testet for mædi med negativt resultat eller søyer som har fått tillatelse fra Mattilsynet.

Det er svært viktig at alle tenker over sine rutinger og følger de nye reglene. Alle er enige om at nå skal denne sykdommen bekjempes en gang for alle.

Du kan lese informasjon fra Mattilsynet HER  Er du usikker på hva du skal gjøre og hva du har lov til, så ta kontakt med Mattilsynet eller Norsk sau og geit. På Mattilsynet sine sider finner du også informasjon om sykdommen.