Vi nærmer oss et nytt felles Trøndelag Bondelag!


Vi informerer om felles ekstraordinært årsmøte, konstituerende årsmøte og ledermøte.

Dato: 3. og 4. desember
Sted: Stjørdal
På ledersamlingen blir det prosess, sammen med Streinkjer Næringsforum.

Påmelding og saker kommer på denne siden.