Bondelagene i Trøndelag er opptatt av å ivareta melkeproduksjonen fra store og små gårder over hele landet, spesielt i distriktene. Denne nedskaleringa rammer noen av de største melkekommune i landet hardt. For Trøndelag utgjør dette et en stor påkjenning både for primær- og sekundærprodusenter.

- Mange unge bønder har de siste årene valgt å satse på melkeproduksjon i Trøndelag – vi må sørge for at disse får den oppfølginga de trenger, sier fylkeslederne i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård og Kari Åker.

 Kvotesystemet skal regulere, slik at reduksjonen blir tilsvarende lik over hele landet.

Midlertidig oppkjøpsordning

For kvoteåret 2021 etableres det en midlertidig oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter kvote. Resterende behov for nedskalering tas gjennom forholdstallet på disponibel kvote og besluttes i den ordinære kvotedrøftingen i november/desember 2020.
 

Staten kjøper ut 8,69 millioner liter melk i Trøndelag, men bøndene selv tar største del av regninga
40 millioner liter melk skal kuttes totalt i landet, ved hjelp av utkjøp av melkekvoter, disse skal staten bidra til å kjøpe ut, med 200 millioner kroner av ei regning på 550 millioner. De resterende 350 millioner tas over omsetningsavgifta.

- Dette er et viktig bidrag for melkebønder i Trøndelag, sier fylkeslederne i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård og Kari Åker.

Trøndelag har 21,7% av grunnkvoten og belastes det totale oppkjøp med 8,69 millioner liter.
Trøndelag tilhører gruppe 2, sammen med Oppland og Møre og Romsdal og vil få 14 kroner pr liter, men ca 10 kr av dette står omsetningsavgifta for.

Enighet om nedskalering

Som følge av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021, fordi det ikke lengre er tillatt å subsidiere eksport. Det innebærer at melkeproduksjonen må reduseres med omlag 100 millioner liter melk. Det utgjør omtrent 7 prosent av dagens produksjon. Nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstall og oppkjøp av melkekvoter.

To hovedgrep:
Det er i hovedsak to grep som gjennomføres for å redusere melkemengden:

  • Den melkemengden hver produsent kan produsere innenfor sin kvote, vil bli satt lavere fra 2020.
  • I 2021 gjennomføres en midlertidig oppkjøpsordning for 40 mill. liter, det betyr at det skal bli færre melkebønder.


Les også disse sakene fra Norges Bondelag:

-Slik skal nedskaleringen gjennomføres

- Synd at Småbrukarlaget ikke er med videre
- Melkebøndene kan ikke ta belastningen alene
- Har foreslått pakkeløsning

Eller se denne videoen som forklarer hvordan situasjonen var pr. 15.10.19