Nyheter

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

Det første styret i Trøndelag Bondelag

Det aller første styret i Trøndelag Bondelag er valgt, og blir operativt fra 1.januar 2020

Kari Åker innstilt som leder for nye Trøndelag Bondelag

Kari Åker fra Rissa er av valgnemnda innstilt som leder av fylkesstyret til nye Trøndelag Bondelag

Trøndelag har flest landbrukseiendommer

Ferske tall fra SSB viser at Trøndelag er det stedet i landet med flest landbrukseiendommer.

Nedskalering av melkeproduksjon rammer hardt i Trøndelag

Regjeringens stans av eksportsubsidier for Jarlsberg og andre eksportvarer fra 2020, koster norske bønder en produksjonsreduksjon på om lag 100 millioner liter melk, tilsvarende 1 milliard norske kroner.

Invitasjon til workshop- kartlegging av mulighetsrommet mellom hav-, jord- og skognæringene

Hav-, jord- og skognæringene ønsker å inspirere næringslivssektorene i de ulike biobaserte næringene i Trøndelag til å utforske mulighetsrommet for innovasjon mellom næringene og invitere til en næringslivsworkshop den 1. november.

Ny soneforskrift for å hindre spredning av mædi

I dag innføres ny soneforskrift som skal hindre spredning av mædi. Den nye forskriften innføres i gamle Nord-Trøndelag, samt Fosen. I alt 28 kommuner blir pålagt strengere restriksjoner på flytting av dyr.

Ny soneforskrift for å hindre spredning av mædi

I dag innføres ny soneforskrift som skal hindre spredning av mædi. Den nye forskriften innføres i gamle Nord-Trøndelag, samt Fosen. I alt 28 kommuner blir pålagt strengere restriksjoner på flytting av dyr.

Ekstraordinært, konstituerende årsmøte og ledermøte

Det nærmer seg et felles Trøndelag Bondelag - dato er satt

Gledelig vending for veterinærvaktordninga

I dag kom nyheten om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snur om endringer i veterinærvaktordningen etter press fra blant andre Bondelaget. Dermed fortsetter dagens ordning som før.

Kommunalministeren har satt dyrevelferden på spill

Kommunalminister Monica Mæland og Stortinget setter dyrevelferden på spill med den nye veterinærvaktordningen. Flere områder i Trøndelag blir hardt rammet hvis en går bort fra dagens ordning med øremerkede midler og over til at tilskuddet overføres direkte til kommunene.

Inviter oss!

Savner du noe her? Vil du lese mer om lokale arrangement? Vil du at naboen skal få heder for sin produksjon? Vil du ha besøk på din gård?

Forkastelige handlinger

Handlingene som kommer fram i filmen "Griseindustriens hemmeligheter" er forkastelig og uakseptable, uttrykker fylkesledere i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård og Kari Åker.

Trøndelag på plass

I underkant av 200 familier får i dag dommen om nedleggelse av sine pelsdynæringer. Næringa er satt til å bli avviklet innen 2025, og skal vedtas på Stortinget i dag, 13. juni 2019.

Krevende forhandlinger resulterte i avtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020.

Fyttigrisen, for et ledermøte!

4. og 5. desember var lokallagslederne og fylkesstyrene i Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag samlet for å diskutere organisasjonsprosessen i Norges Bondelag fram mot ei mulig sammenslåing av bondelagene i Trøndelag. Ut fra alle smil og den gode stemninga, må vi tro at dette kan gå veldig bra!

Slik berger du halm

Mange kornbønder er relativt uvante med å ta vare på halmen, derfor kommer disse rådene som er laget i samråd med NLR Trøndelag

Skolematprosjekt og matopplevelser

Rundt 40 ordførere, rådmenn og et knippe fylkespolitikere startet første Matfestival-dag i Herresalen i Erkebispegården der Fylkesmannen og de to bondelagene i Trøndelag inviterte til Trønderfrokost. Skolematprosjektet sto i fokus, og mat er viktig for læring og trivsel. Og jordressursene er viktig for at det skal bli mat.

Halm: Oppsamling, behandling og fôring

Mange lurer på fôrverdien av halm som er ammoniakkbehandlet og hvem som kan behandle halmen. Her er info om dette:

Reagerer på omkamp om forvaltningsplan for rovvilt

Lederne i de tre fylkesbondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal mener departementet prøver seg på omkamp om revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6, uten juridisk forankring og uten at det foreligger politisk forankring i et flertall.

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Innholdsrik landbrukshelg med Ung Bonde og Agrisjå

To viktige landbruksarrangement har preget Trøndelag i helgen; Ung Bonde på Lerkendal og Agrisjå på Stjørdal. Her har mange funnet veien til informative og sosiale arenaer til inspirasjon og motivasjon.

Kurs for nye tillitsvalgte

Hvordan drive et lokallag? Det var tema for 12 nye ledere og styremedlemmer som før jul deltok på et dagskurs for nye tillitsvalgte i Nord-Trøndelag.

Juletradisjoner med billigribbe og grønne poteter

KRONIKK: Den gangen jeg var liten, ja tidlig på 80-tallet, så bygget mine foreldre opp juleforberedelsene som et eventyr. Advent er ventetid.

God jul og godt nytt år!

Nord-Trøndelag Bondelag ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Myter om kornproduksjon

Jon Olav Forbord ville avlive myter om kornproduksjon, da han innledet for 50 frammøtte kornprodusenter på Stiklestad denne uka.

Samarbeid for å møte kyllingboom

Det er kraftfulle endringer som er i gang, og kyllingprodusentene må ha enda mer fokus på samarbeid. Dette var budskapet til bondelagslederen på møtet for kyllingprodusentene.

Krever folkeavstemning om Stor-Trøndelag

Nord-Trøndelag Bondelag og 18 andre organisasjoner krever folkeavstemning om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. En bred allianse presenterte mandag aksjonen "Ja til folkeavstemning".

Løsdriftskravet 2024

Nord-Trøndelag Bondelag ønsker å opprettholde løsdriftskravet, men samtidig åpne for dispensasjon. Investeringsvirkemidlene må økes betydelig.

Optimisme og framtidstru preget en vel blåst sluttkonferanse for Kompetanseløftet

Sluttkonferansen samlet mye folk fra mange ulike ledd i landbruket. Konferansen hadde vektlagt et progrma med variert innhold, og ulike formidlingsmetoder. Foiler og filmer er tilgjengelig her.

Framtidsbønder trenger kompetanse

Marit Anna Morken fra Verdal og Ola Morten Græsli fra Tydal har et klart råd til ungdom og andre som vurderer å ta over en gård: - Det er bare å hoppe uti med begge føttene!

- Det holder ikke å ha vondt i magen

Høyres Ingunn Foss fikk vondt i magen av å høre om ICA-produsenter som mistet leveringsavtaler. - Det holder ikke å få vondt i magen, mente Aps Knut Storberget.

- Det holder ikke å ha vondt i magen

Høyres Ingunn Foss fikk vondt i magen av å høre om ICA-produsenter som mistet leveringsavtaler. - Det holder ikke å få vondt i magen, mente Aps Knut Storberget.

Jobber videre med kylling og LA-MRSA

Situasjonen innenfor kylling og MRSA-erstatning er to saker Norges Bondelag har engasjert seg sterkt i. Leder Lars Petter Bartnes er ikke fornøyd med regjeringas håndtering av disse sakene.

Frelste framtidas samvirkebønder

Noen var samvirkefrelst på forhånd, andre ble det i løpet av samvirkedagen for elever ved Mære landbruksskole og studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) tirsdag.

Samvirkedag på HiNT

Samvirkedagen er en del av utdanningen for elever på Mære Landbruksskole, for studenter på HiNT og det er åpent for de som er interessert i å lære mer om samvirke som selskapsform.

Frist for å melde avlingsskade er 31. oktober

Været i Nord- Trøndelag har i år skapt utfordringer for kornproduksjonen i fylket. Foreløpige tilbakemeldinger fra Felleskjøpet tyder på at det er avlinger som ligger langt under gjennomsnittet for enkelte gårdsbruk. For å ha krav på avlingsskadeerstatning må hver enkelt bruker melde fra til kommunen innen 31.oktober.

Ta vare på jorda, vår viktigste ressurs

- Både samfunnet og den enkelte bonden må forvalte jord i evighetens perspektiv, skriver leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag i denne kronikken, som sto på trykk i Trønder-Avisa lørdag 24. oktober.

Ansatt for å øke gåsejakta

Ove Martin Gundersen skal hjelpe grunneiere med å organisere og legge til rette for jakt på gås.

Kompetanseløftet ved veis ende

24.november inviterer vi til sluttkonferanse på Scandic Hell. Reidar Almås gir oss et innblikk i hva det grønne skiftet vil kreve kompetansemessig, og Astri Liland utfordrer det trønderske landbruket.

Markdag om jord og jordsmonn

2015 er det FNs internasjonale år for jordsmonn. Dette markeres på ulike måter verden over.

Kreativ nyskaping på bygda versjon 2.0 - forlenga påmeldingsfrist

Ved første påmeldingsfrist har vi nå 6 plasser igjen før vi når full kapasitet. Det åpnes for påmelding frem til 15. oktober - men førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Bred enighet på rovdyrdebatt

Nær 50 deltakere deltok på Nord-Trøndelag Bondelags debatt om beitenæring og rovvilt på Snåsa den 8. september.

Rovdyrdebatt med fylkespolitikere

Den dramatiske situasjonen for beitenæringa er tema når Nord-Trøndelag Bondelag inviterer til rovdyrdebatt på Snåsa tirsdag kveld.

Hvilken karrieremuligheter har jeg ved å gå naturbruk?

Manglende kunnskap om karrieremuligheter ved grønn utdanning har ført til at landbruket står ovenfor store rekrutteringsutfordringer, spesielt hos apparatet som rådgir bonden. Kompetanseløft Trøndersk landbruk lanserer nå en litt annerledes rekrutteringsbrosjyre for grønn utdanning. Her synliggjøres sentrale aktører i landbrukets behov for kompetanse.

Ny bonde eller skogbruker? Forvirra? Endelig er brosjyren som hjelper deg her!

I en oppstartsfase er det mye du skal forholde deg til som ny bonde og/eller skogbruker. Det er mange som har etterlyst en brosjyre som beskriver prosessene i denne fasen. Nå er den endelig her. Et stort apparat i Trøndelag har vært i sving for å få til denne brosjyren! Resultatet er endelig klart!

Se landbruksdebatt direkte

Det store "distriktsslaget" på Stiklestad tirsdag kveld, blir overført direkte på nett-tv her fra klokka 19.00.

Rikspolitikere til ”distriktsslaget” på Stiklestad

En rekke rikspolitikere og lokale politikere stiller til landbrukspolitisk debatt på Stiklestad i Verdal tirsdag 1. september. Debatten blir trolig den eneste, nasjonale debatten om landbruk før valget.

Oppstartskurs - Inn på tunet som næring

Til høsten arrangerer Mære landbruksskole i samarbeid med Inn på Tunet Trøndelag SA oppstartskurs for deg som ønsker å starte med inn på tunet.

Reagerer på ensidig evaluering av rovviltforliket

Rovviltforliket skal evalueres - men uten å vurdere konsekvensene for beitenæringa og lokalsamfunn. Bondelaget reagerer kraftig.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere