Hovedmålet er at brakke jordbruksarealer kan tas i bruk av aktive landbruksforetak, og at de som leier jord har langsiktige leieavtaler som fører til driftsmessig gode løsninger.

For å få dette til må kommunene ha gode og effektive rutiner for forvaltning, kartlegging og formidling av jordbruksareal. En viktig del av arbeidet i prosjektene er nettopp det å hjelpe kommunene med verktøy til å håndtere driveplikten.

Som en avslutning på drivepliktprosjektet arrangeres det et nettseminar. 

Seminaret er åpent for alle med interesse for matjorda.

Påmelding til seminaret her.  

PROGRAM

Møteleder: Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø

Kl. 09:10: Velkommen ved Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

Kl. 09:20 Musikalsk innslag

Kl. 09:30: Drivepliktprosjektet i Troms ved Liv Edel Berg, Statsforvalteren og Terje Størseth, Lyngen kommune

Kl. 09:50: Jordloven og intensjonen bak den ved Erlend Stabell Daling, Norges Bondelag

Kl. 10:15: Pause

Kl. 10:30: Økonomi og kostnader ved transport ved Torbjørn Haukås, NIBIO

Kl. 11:00: La oss snakke om jorda ved Tone Magnussen, Nordlandsforskning

Kl. 11:30: Spørsmål og kommentarer fra deltakerne

Kl. 11:50: Oppsummering og avslutning ved fylkesråd Karin Eriksen