Et bra team som jobber godt

Valgnemndas leder, Jon Stumberg, kan fortelle at Østfold Bondelag har et godt fungerende styre. Det ble tidlig klart at Ole-Kristian stiller til gjenvalg, noe vi er svært glade for. Rundt seg har han et bra team som jobber godt sammen og utfyller hverandre. Vi innstiller derfor på flere gjenvalg. Henning Lycke Røed og Ellen Evenrød har ønsket avløsning, og vi mener vi har funnet gode kandidater til å overta. Vi vil få benytte anledningen til å takke Henning og Ellen for den gode jobben de har gjort for Østfold Bondelag.

Valgnemndas arbeid

Om valgnemndas arbeidsprosess, kan Stumberg fortelle at det også i år har vært gjennomført en intervjurunde med styret og vararepresentanter. - Inntrykk i fra disse intervjuene har vært svært positive. Styret fungerer godt i lag, har god kompetanse innenfor de ulike produksjoner og er engasjert. Lista er lang for hva valgnemda skal legge vekt på i sitt arbeid, og vi mener vi innstiller på et godt sammensatt styre når det gjelder både produksjon, alder, bakgrunn, kjønn og geografi, sier Stumberg. - Men mest av alt ser vi engasjementet og interessen som vises av de foreslåtte kandidatene.

Valgnemnda har i perioden 2021-2022 bestått av Jon Stumberg (leder), Eva Skår Sørli (nestleder), Svein Iver Gjøby, Per Kristian Solberg og Hans Christian Kihl.

Innstillingen er som følger: 

 

Styret i Østfold Bondelag 

Leder                          Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg, for 1 år, gjenvalg

Nestleder                   Trude Hegle, Rakkestad og Degernes, for 1 år, gjenvalg

Styremedlem             Kjell Einar Huseby, Berg, for 2 år, gjenvalg

Styremedlem             Thomas Riiser, Askim, for 2 år, ny

Styremedlem              Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg, gjenstår 1 år (på valg i 2023)

Styremedlem              Trude Hegle, Rakkestad og Degernes, gjenstår 1 år (på valg i 2023)

1. vara                        Per Erik Tofteberg, Råde, for 1 år, ny

2. vara                        Ida Bamsrud, Eidsberg, for 1 år, ny

3. vara                        Finn Erling Kristoffersen, Rygge, for 1 år, ny

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (på valg for 2 år (2022 og 2023))

Per Erik Tofteberg, Råde

Thomas Riiser, Askim

Ida Bamsrud, Eidsberg

Finn-Erling Kristoffersen, Rygge

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (gjenstår 1 år (2022), på valg 2023)

Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg

Trude Hegle, Rakkestad og Degernes

Kjell Einar Huseby, Berg

Hege Gjerberg Degnes, Rakkestad og Degernes

Ellen Evenrød, Glemmen

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte (på valg for 1 år)

1. Kristin Thonerud, Spydeberg

2. Pål Haglerød, Hobøl

3. Gunn Amundsen Eng, Berg

4. Hans Solberg, Sarpsborg

5. Simen Veum, Glemmen

6. Edvard Fosdal, Torsnes

7. Einar Solerød, Eidsberg

8. Jon Stumberg, Idd

9. Per Kristian Solberg, Skiptvet

10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag

 

Utsendinger med vararepresentanter til:

Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag 2023

(Velges hvert år, men innstiller for det påfølgende år)

Aase Maren Øiestad Hesleskaug                                                         

Trude Hegle

1. vara: Per Erik Tofteberg

2. vara: Lokallagsleder på årsmøtestedet                                           

 

Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag 2023

(Velges hvert år, men innstiller for det påfølgende år)

Kjell Einar Huseby

Thomas Riiser

1. vara: Ida Bamsrud

2. vara: Lokallagsleder på årsmøtestedet

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

Martha Mjølnerød, Spydeberg, for 3 år

Hans Oscar Gudim, Rakkestad og Degernes, for 3 år

Eva Skår Sørli, Sarpsborg, gjenstår 1 år (på valg 2023)

Per Kristian Solberg, Skiptvet, gjenstår 2 år (på valg 2024)

Hans Christian Kihl, Råde, gjenstår 2 år (på valg 2024)

 

Leder i valgnemnda             Eva Skår Sørli, for 1 år

Nestleder i valgnemnda       Per Kristian Solberg, Skiptvet, for 1 år

 

Vararepresentanter (på valg for 1 år)

1. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy

2. Sylvia Brandsrud, Marker

3. Hans Nummestad, Rakkestad og Degernes

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2023 (velges for 1 år)

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal

Vara: Ole Johan Borge, Onsøy