Fylkesstyret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer valgt av fylkesårsmøtet. I fylkesstyret er det også ett medlem fra Østfold Bygdekvinnelag og ett medlem fra Østfold Bygdeungdomslag.