Ønsker å utvikle og påvirke

Ole Kristian Bergerud har allerede lang fartstid som tillitsvalgt i landbruket med 5 år som leder i Tyr Østfold, 2 år som leder i Sarpsborg Bondelag, 4 år som nestleder og 1 år som leder i Østfold Bondelag. 

Ønsker du å vite mer om Ole Kristian, hans tanker og hans familie anbefales å lese dette intervjuet med Ole Kristian fra oktober 2020: Vervet har ikke gitt meg grå hår ennå

 

Valgresultatet

Styret i Østfold Bondelag

Leder                         Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg, for 1 år, gjenvalg

Nestleder                   Trude Hegle, Rakkestad og Degernes, for 1 år, gjenvalg

Styremedlem             Kjell Einar Huseby, Berg, for 2 år, gjenvalg

Styremedlem             Thomas Riiser, Askim, for 2 år, ny

Styremedlem              Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg, gjenstår 1 år (på valg i 2023)

Styremedlem              Trude Hegle, Rakkestad og Degernes, gjenstår 1 år (på valg i 2023)

1. vara                        Per Erik Tofteberg, Råde, for 1 år, ny

2. vara                        Ida Bamsrud, Eidsberg, for 1 år, ny

3. vara                        Finn Erling Kristoffersen, Rygge, for 1 år, ny

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (på valg for 2 år (2022 og 2023))

Per Erik Tofteberg, Råde

Thomas Riiser, Askim

Ida Bamsrud, Eidsberg

Finn-Erling Kristoffersen, Rygge

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (gjenstår 1 år (2022), på valg 2023)

Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg

Trude Hegle, Rakkestad og Degernes

Kjell Einar Huseby, Berg

Hege Gjerberg Degnes, Rakkestad og Degernes

Ellen Evenrød, Glemmen

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte (på valg for 1 år)

1. Kristin Thonerud, Spydeberg

2. Pål Haglerød, Hobøl

3. Gunn Amundsen Eng, Berg

4. Hans Solberg, Sarpsborg

5. Simen Veum, Glemmen

6. Edvard Fosdal, Torsnes

7. Einar Solerød, Eidsberg

8. Jon Stumberg, Idd

9. Per Kristian Solberg, Skiptvet

10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag

 

Utsendinger med vararepresentanter til:

Årsmøtet i Østfold Bygdekvinnelag 2023

(Velges hvert år, men innstiller for det påfølgende år)

Aase Maren Øiestad Hesleskaug                                                         

Trude Hegle

1. vara: Per Erik Tofteberg

2. vara: Lokallagsleder på årsmøtestedet                                           

 

Årsmøtet i Østfold Bygdeungdomslag 2023

(Velges hvert år, men innstiller for det påfølgende år)

Kjell Einar Huseby

Thomas Riiser

1. vara: Ida Bamsrud

2. vara: Lokallagsleder på årsmøtestedet

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

Martha Mjølnerød, Spydeberg, for 3 år

Hans Oscar Gudim, Rakkestad og Degernes, for 3 år

Eva Skår Sørli, Sarpsborg, gjenstår 1 år (på valg 2023)

Per Kristian Solberg, Skiptvet, gjenstår 2 år (på valg 2024)

Hans Christian Kihl, Råde, gjenstår 2 år (på valg 2024)

 

Leder i valgnemnda             Eva Skår Sørli, for 1 år

Nestleder i valgnemnda       Per Kristian Solberg, Skiptvet, for 1 år

 

Vararepresentanter (på valg for 1 år)

1. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy

2. Sylvia Brandsrud, Marker

3. Hans Nummestad, Rakkestad og Degernes

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2023 (velges for 1 år)

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal

Vara: Ole Johan Borge, Onsøy