Årets verver 2022

Prisen som Årets verver 2022 tildeles Mats Ovell! - Østfold Bondelag takker for din innsats med verving av 7 medlemmer gjennom året 2022. Vi ser at du har fortsatt det gode arbeidet og allerede vervet flere i 2023 også !

 

 

 

Årets lokallag 2022

Prisen for årets lokallag 2022 går til Råde Bondelag for deres innsats i lokalmiljøet. Juryens begrunnelse er:

Lokallaget har jobbet godt over flere år, har god stabilitet og har et veldig aktivt og engasjert styre som samarbeider godt.

Viser engasjement på fylkeslagets møter og stiller opp når det trengs.

Dyktige på medlemspleie, har gode møter og arrangementer for sine medlemmer. Og deltar aktivt på alt som skjer i bygda. Dette viser godt samhold.

Laget har gjort et godt vervearbeid i året som har gått.

Vi berømmer dere spesielt for deltagelse på prosjekter i barnehage og skole. Dere synliggjør bondens arbeid og bondelaget på en veldig god måte! Vi liker kreativiteten deres. Var nok mange stolte barn som kunne kjøre forbi sine malte påskeegg i treet utenfor Bøndernes hus.