Forslaget som ble lagt frem av Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad fikk stor tilslutning, lød som følger «Årsmøtet i Østfold Bondelag ber styret og administrasjonen aktivt jobbe for at det blir tillatt med skadefelling på grågås på lik linje med kanadagås i § 3-4. Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning i forskrift om skadefelling».