Årets verver

Fylkesstyret ønsker alltid å hedre enkeltpersoner som utmerker seg som gode ververe, og tildeler pris til den som har vervet flest i fylket i året som har gått. Per Ola Haartveit fra Aremark var i år en suveren vinner med alene å ha vervet 17 medlemmer på ett år. - Ditt bidrag er betydelig og til stor inspirasjon for oss alle, sa fylkesleder Svend Arild Uvaag i forbindelse med overrekkelsen.

 

Bilde: Per Ola Haartveit til høyre

Årets lokallag

Prisen for 2019 ble ikke delt ut i fjor i påvente av at vi kunne møtes fysisk. Siden dette lar vente på seg ønsket styret å overrekke prisen for årets lokallag for både 2019 og 2020 i årsmøtet i dag torsdag 18. mars 2021.

Prisen «Årets lokallag 2019» tildeles Rakkestad og Degernes Bondelag med den begrunnelse at

• Lokallaget har jobbet godt over flere år, har god stabilitet og engasjerte styremedlemmer som samarbeider godt.

• Laget har jobbet godt ovenfor egne medlemmer, med stor variasjon og bredde i medlemsmøter og aktiviteter gjennom året.

• Dyktige på samarbeid med lokale aktører i bygda.

• Lokallaget har hatt positiv medlemsvekst i 2019.

• Laget jobber godt mot ungdom gjennom årlige HMS-kurs på ungdomsskolen, og årlige tiltak i barneskolene slik at barn får se matproduksjon i praksis og lære gjennom «Den Grønne Skolen».

 

Styret i Østfold Bondelag valgte å gi prisen for «Årets lokallag 2020» til Aremark Bondelag spesielt fordi:

• Lokallaget har jobbet godt over flere år og har et veldig aktivt styre som samarbeider godt.

• Laget hadde stor medlemsvekst i 2020.

• Viser engasjement på fylkeslagets møter.

• Dyktige på medlemspleie, selv om Covid-19 begrenset dette i 2020. Laget har hatt over en lang periode hatt gode medlemsmøter med høy deltagelse. Dette viser godt samhold!

• Dyktige på samarbeid med andre aktører i bygda.

Og for en formidabel innsats og engasjementet som Aremark Bondelag legger ned i villsvintematikken og grunneierorganisering.