Landbrukets klimaplan
• Landbruket er forpliktet til 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter gjennom utslippskutt og økt opptak i jord fra 2021 til 2030
• Klimatiltak for å innfri avtale skal ikke være i strid med Stortingets mål for norsk matproduksjon

- Vi kjenner jo til Klimakur-rapporten, og er i hovedsak enige med dere bøndene i at det er viktig å ha en sterk norsk kjøttproduksjon. Vi er opptatt av sunt og godt kjøtt og god dyrevelferd, og vet at norsk kjøtt blant annet har mindre antibiotika enn kjøttet som importeres, sa Gustavsen i møtet med de tre bondelagene i Viken, ved lederne Svend Arild Uvaag i Østfold Bondelag, Håkon Haug Laa i Buskerud Bondelag og Jens Thori Kogstad i Akershus Bondelag. Hovedtema for møtet var klimapolitikk, og politikerne ble presentert for landbrukets klimaavtale og klimaplan, som en bedre løsning på landbrukets klimautslipp enn forslagene som ligger i Klimakur-utredningen, som kom i vår.

Bondelagslederne snakka på ingen måte for døve ører. I Frp-leiren var det mye støtte og enighet å hente. Frp-representantene uttrykte gjennomgående støtte til landbrukets egne klimaplaner, og var opptatt av mange andre saker som handler om norsk landbruk og press på ressursene.

- Jeg tror vi er ganske enige. Beste måten å møte Klimakur-utredningen på vil være å skape markedsbalanse med norsk kjøtt. Det bør være viktig for alle politiske partier å støtte norsk kjøttproduksjon, sa Gustavsen. Hun lovte dessuten å ta med bøndenes oppfordring om å lage et klimafond til stortingsrepresentantene og «hviske i øret at det fortsatt er et ønske».

Frp-politikerne møtte godt forberedt og sendte også noen utfordringer tilbake til landbruket. Gustavsen stilte konkret spørsmål om Bondelaget ikke burde gå i front for å sikre mer produksjon av  proteinråvarer på norsk jord, for å erstatte import av soya. Svend Arild Uvaag svarte at det forskes og arbeides mye med dette, og at han tror det vil komme på sikt, men at det ikke er så enkelt som det kan høres ut.

Lavrans Kierulf stilte spørsmål ved målet i klimaplanen om at landbruket skal ha en fossilfri maskinpark før 2030, og om det egentlig er godt forankra og realistisk. Bondelagslederne svarte at dette er et mål vi har å strekke oss etter.