Landbruket har en "avlingsskadeerstatningsordning" som gir oss rett til å få dekket inntil 70 % av normalavlingen. Det beste rådet vi nå kan gi er at du tar bilder og følger opp med en telefon til landbrukskontoret som vil registrere skaden og avtale med deg videre oppfølging fram mot en mulig avlingsskadeerstatning. Drøft gjerne også situasjonen med din regnskapsfører eller andre rådgivere.

"Utfra hva vi ser vil det ligge an til store erstatningssaker spesielt for kornbønder i våre områder. Så langt har grovfôrprodusentene en reduksjon på 30 – 50 % av normalavling på førsteslåtten. De neste 2 ukenes værsituasjon vil være avgjørende for om vi får en tilfredsstillende 2. og 3. slått. Vi anmoder derfor også våre grasprodusenter om å følge med, registrere avlingsmengder (ta bilder, noter antall baller som høstes osv) og melde dette som skade til landbrukskontoret. Ikke minst må vi sammen finne løsninger for vinterens fôrbehov.", sier Svend Arild.

Les mer om ordningen, kravet til den dokumentasjon du selv må gjøre, gode råd osv på: 

Fylkesmannen i Østfold sine hjemmesider.

Norges Bondelag side fagside om avlingsskader