Utfordringene er store og det jobbes fortsatt etter to spor.

Utenlandsk sesongarbeidskraft

Det jobbes fortsatt hardt politisk med å få inn utenlandsk sesongarbeidskraft.

Steffen Green, jordbærbonde fra ModumBlant annet har lokale bønder fra Lier, Asker og Modum sammen med ordførerne i Lier og Asker hatt møte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Her uttrykte både ordførere og bønder bekymring rundt usikkerheten med hensyn til å få inn utenlandske sesongarbeidere.

 

Innenlandsk sesongarbeidskraft

Kontakt NAV om du vil ha bistand til rekruttering

Bondelaget har i møter med NAV skissert hva dere produsenter har signalisert at dere trenger av kompetanse, ferdigheter, teknisk kunnskap og motivasjon. Vi opplever at NAV møter dette med stor forståelse, og går inn i arbeidet med en god forståelse for at vi leter etter kandidater som vil kunne gjøre en god jobb.

NAV startet i vinter et arbeid for å kartlegge hva grøntprodusentene i Østfold, Akershus og Buskerud trenger av kompetanse, og hva de kan bidra med i forhold til rekruttering o.l. Basert på en undersøkelse i vinter, og innspill fra bondelaget vil de ta kontakt med så mange de kan av dere via telefon.

Arbeidsformidling

Har du behov for arbeidskraft fremover, kan du ta kontakt med en av personene som er listet opp nedenfor. Beskriv din situasjon og hva du har behov for, og send dette på e-post eller ring. Vi har flere eksempler på at dere finner fram til gode løsninger lokalt. Eksempelvis kan NAV bistå i arbeidet med å finne og kvalitetssikre kandidater til arbeid hos deg. Deres portal for både å registrere behov for arbeidskraft, og finne aktuelle kandidater er www.arbeidsplassen.no. Dette er NAV sin offisielle portal for formidling av arbeidskraft. Om du logger deg inn her som arbeidsgiver kan du se tilgjengelige kandidater, du kan melde ditt behov osv. Her kan du også be om at en av koordinatorene i NAV tar kontakt med deg for hjelp til rekruttering o.l.

Vest Viken
NAV Bærum Line Harr Steinvik 957 66 026 line.harr.steinvik@nav.no
NAV Asker Eli Capoferro 482 47 885 eli.capoferro@nav.no
NAV Lier Camilla Flaten 453 91 921 camilla.flaaten@nav.no
NAV Hole Trine Holm Andersen 404 67 837 trine.holm.andersen@nav.no
NAV Ringerike Harry Hart 405 52 428 hendrikus.t.a.hart@nav.no
NAV Krødsherad Harry Hart 405 52 428 hendrikus.t.a.hart@nav.no
NAV Modum Nina Klemmestad 410 06 375 nina.klemmestad@nav.no
NAV Øvre Eiker Trine Kristoffersen Dalen 400 17 272 trine.kristoffersen.dalen@nav.no
NAV Drammen Anita Tuftedal Pettersen 959 65 393 anita.tuftedal.pettersen@nav.no

 

Øst Viken

NAV Øvre Romerike Turid Holm Flaa 452 17 379 turid.holm.flaa@nav.no
NAV Nedre Romerike Torberg Rannem 959 90 050 torberg.rannem@nav.no
NAV Midt-Viken Rita Sletner 975 53 769 rita.sletner@nav.no
NAV Nedre Viken Gitte Godø 993 89 717 gitte.godo@nav.no

 

I tillegg kan også våre øvrige markedskontakter kontaktes ved behov, se liste på nav.no:

Rekruttering og inkludering i Vest-Viken - nav.no

Rekruttering og inkludering i Øst-Viken - nav.no