Mulighet for å få en mentor med erfaring

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Er du fersk bonde kan du nå søke om å få en mentor i 2020. En slik avtale vil innebære at en erfaren produsent kan bistå som samtalepartner og mentor i utvikling av deg som produsent og din drift i ett år. – Det var gull verdt å ha en mentor å ringe til når jeg startet plommeproduksjon, forteller Valborg Alhaug her til NLR - nytt. Les mer om tilbudet.

Interessert ?
Er du interessert i å delta i mentorordninga, som ny bonde eller mentor, finner du mer informasjon og søknadsskjema på nlr.no.

Søknadsfrist er 1. desember 2019. 

Kontaktperson for mentorordninga i NLR Øst er Ole Henrik Lauritzen, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

– Mentorordninga i landbruket er en gylden mulighet til å få inn nye ideer i drifta, sier Agnete Fauskrud som har vært sauebonde i fem år. Da en NLR-rådgiver tipset henne om tilbudet fattet hun umiddelbart interesse og søkte. Nå anbefaler hun alle ferske bønder om å søke om sin egen mentor. Foto: Morten Berntsen

Etter et treårig prøveprosjekt, kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.
Fra 2017 til 2019 er det gjennomført et prøveprosjekt i noen fylker. Nå blir ordninga utvidet til hele landet.
NLR har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis støtte over jordbruksavtalen.

Østfold og Akershus

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. I NLR Øst er det Ole Henrik Lauritzen. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. Opplæringen skjer regionvis på en samling der mentorer, unge bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor mottar 8000 kroner for arbeidet.

Gode tilbakemeldinger

Med tolv års fartstid som bonde, blir det feil å kalle Valborg Alhaug fersk i faget. Allikevel dukket det opp mange spørsmål da hun i vår skulle etablere et åtte dekar stort plommefelt. Gjennom mentorordninga i landbruket har hun kunne høste erfaringer fra den drevne eple- og plommedyrkeren Knut Braastad. Her deres erfaringer her:

Mentorordningen 2019 from Morten Berntsen on Vimeo.

– Mentorordninga har fungert veldig godt i de tre årene den har vært i drift. Vi ser at mange har stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for mentorordninga nasjonalt i NLR.

Interessert ? 

Er du interessert i å delta i mentorordninga, som ny bonde eller mentor, finner du mer informasjon og Søknadsskjema på nlr.no.

Søknadsfrist er 1. desember 2019. 

Kontaktperson for mentorordninga i NLR Øst er Ole Henrik Lauritzen, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

- Gledelig og på tide

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Kommunikasjon på ledermøte i Østfold Bondelag 2019

- Dere er alle kommunikasjonsansvarlige på vegne av norsk landbruk, innledet Guri Størvold. I salen satt nærmere 50 lokale tillitsvalgte fra Østfold Bondelag, samvirkets organisasjoner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere som var samlet til 2 dagers ledersamling.

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Våre samarbeidspartnere