– Nå skal vi sørge for at jobben med å tette inntektsgapet starter i vårens jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Arbeidet med vårens jordbruksoppgjør starter allerede nå. For å nå det aller viktigste målet om å få bondeinntekten opp på nivå med andre grupper i løpet av stortingsperioden, trenger forhandlingsutvalget kunnskap og innspill fra grasrota i absolutt alle deler av landet. Derfor sender Norges Bondelag ut et studiehefte med elektronisk svarskjema til alle lokallag.

– Gitt situasjonen med ekstraordinær konstadsvekst og inntektsgap, er det viktigere enn noen gang at alle medlemmer som er opptatt av vilkårene i norsk landbruk og matproduksjon gir innspill til sine lokallag, oppfordrer Bondelagslederen.

Elisabeth Irgens Hokstad er ordfører i Bondelaget.Elisabeth Irgens Hokstad er ordfører i Bondelaget og har som oppgave å få alle synspunkter og stemmer fra organisasjonen fram. Hun forklarer at innspillene som kommer fra grasrota i organisasjonen er avgjørende for å bygge kunnskap og skape debatt, slik at forhandlingsutvalget sitter med oppdatert kunnskap på jordbrukssituasjonen i alle områder over hele landet.

– Alle medlemmer har mulighet til å påvirke, og det er spesielt viktig i år. Det er viktig at alle typer synspunkt høres i diskusjonene. Ulike driftsformer, landsdeler og hvor lenge du har vært bonde, gir ulike syn. Medlemsdemokratiet må få fram alle vinklingene og argumentene om hva som er viktig for deg som bonde, hva som er viktig for lokalsamfunnet ditt og hva som er viktigst for den nasjonale landbrukspolitikken, sier Hokstad.

Sammen skal innspillene danne selve grunnlaget for det som blir Bondelagets endelige krav i jordbruksforhandlingene.

– Våre medlemmers stemmer skal være med helt fra lokallaga og inn til forhandlingsutvalget. Medlemsdemokratiet skal vise vei inn i årets oppgjør, fastslår Gimming.

Klare forventninger

Den nye regjeringserklæringa er offensiv på landbrukets vegne. At også stortingsflertallet går for et nytt inntektsmål vitner om at bønder og Bondelaget har blitt hørt når det kommer til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. I budsjettforhandlingene nylig ble det vedtatt at regjeringa skal legge fram en forpliktende og tidfesta plan for dette.

– Det er en anerkjennelse av situasjonen som bonden står i nå, og ikke minst en klar beskjed om en satsing på norsk matproduksjon. Nå har vi klare forventninger om at ord følges opp med handling i det kommende jordbruksoppgjøret, konstaterer Gimming, og legger til:

– For at vi skal kunne utarbeide et krav som speiler situasjonen i det kommende jordbruksoppgjøret, er vi helt avhengig av at medlemmene våre gir innspill på deres situasjon lokalt. Det er medlemmenes innspill som gir kravet vårt tyngde i jordbruksoppgjøret. Flere innspill gir mer kunnskap, som igjen gir større tyngde til kravet vårt.

Høringssvar fra lokallaga må leveres innen 18. februar.