Norges Bondelag konsentrerer sitt politiske arbeid vinteren og våren 2013 om to hovedmål:

1) Å oppnå et best mulig resultat i jordbruksforhandlingene

2) Å sikre et mest mulig landbruksvennlig Storting ved valget i september.

Lokallaga oppfordres til å ta del i det politiske påvirkningsarbeidet gjennom å delta i vårens kampanje, som har fått tittelen Bondevenn.

Målet med kampanjen er å få oppmerksomhet om følgende budskap:

  • Verden trenger mer mat og Norge må øke sin matproduksjon
  • Bonden trengs for å gjøre dette
  •  Vi er bekymret for framtidas matproduksjon – men vi er klare til å produsere mer mat om vi får tilstrekkelige rammebetingelser
  •  Inntektsnivået i landbruket må være konkurransedyktig om vi skal få rekruttering
  •  Landbruket er en viktig verdiskaper med 90.000 arbeidsplasser i og i tilknytning til matproduksjonen
  •  Norsk kortreist mat står på spill

Kampanjeperiode: 11. mars – 10. april