I henhold til § 14 i Lover for Norges Bondelag innkalles det til årsmøte i Rygge Bondelag. Møtet holdes på Lageret Pub i Rygge torsdag 26. oktober kl. 18.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
  4. Årsberetningen for 2022/2023
  5. Regnskap for Rygge Bondelag 2022/2023
  6. Gjennomgang av regnskapet for bygdedagen i Rygge for 2022/2023
  7. Forslag til arbeidsplan for Rygge Bondelag 2023/24
  8. Innkomne saker
  9. Valg i henhold til lovene. Valgkomite innstiller.

Saker som ønskes behandlet under punkt 8 skal sendes til leder Finn-Erling Kristoffersen senest fredag 19.10.23.

Etter den formelle delen av møtet blir det enkel bevertning, informasjon fra Landbrukskontoret om deres aktiviteter og orienteringer fra landbrukets HMS-tjeneste.

Vel møtt!

STYRET