Årsmøtefest
Etter årsmøtet i år inviter vi til årsmøtefest med god mat og god stemning.
Det blir en egenandel på 150 kr, med bindende påmelding, til Finn-Erling pr sms på 47486625 (betaling på Vipps, eller kontant)

Tore H. Wiik kommer og snakker om "Riksvei 1, tapt og funnet"

Det blir servert mat fra Bestemor Lillys kjøkken i Våler.
Dere tar med drikke etter eget ønske.
Vi blir i fjøset, så det blir ikke kaldt der inne.

Til medlemmene i Rygge Bondelag                                                                         Rygge, 10.10.2019

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
  4. Årsberetningen for 2018/2019
  5. Regnskap for Rygge Bondelag 2018/2019
  6. Gjennomgang av regnskapet for bygdedagen i Rygge for 2018/2019
  7. Arbeidsplan for Rygge Bondelag 2018/2019
  8. Organisering av bygdedagen i Rygge
  9. Innkomne saker
  10. Valg i henhold til lovene. Valgkomite innstiller.

Saker som ønskes behandlet under punkt 7 skal sendes til leder Finn-Erling Kristoffersen senest fredag 18/10.

Vel møtt!

STYRET