Innkalling til årsmøte

I henhold til § 14 i Lover for Norges Bondelag innkalles det til årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag. Møtet holdes i Bøndernes hus, torsdag 22. oktober kl 18.30.

Saksliste

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

4. Årsmelding 2019 - 2020

5. Regnskap

6. Innkomne saker

7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

8. Valg

Innkomne saker til pkt. 6, må meldes til Kristin Syverstad senest 4 dager før årsmøtet. Sendes pr epost til akr-sy@online.no.

Smittevern

Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsing eller klemming. Hold minst en meter avstand til andre. Har du symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjon kan du ikke møte. Lokal smittesituasjon kan gjøre at årsmøtet må endres/utsettes på kort tid. Dette vil bli varslet via SMS.

Villsvin på programmet

Etter årsmøtet vil det bli en orientering om villsvin i Rakkestad og omegn ved Johan Bergerud fra Utmarksforvaltningen. Hva er gjort, og hva skal gjøres i framtida? Hans Oskar Gudim orienterer fra viltnemnda i Rakkestad. Trude Hegle fra Østfold Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

Påmelding innen 21. oktober

Påmelding til Øyvind, tlf. 915 72 402, eller Kristin, tlf. 975 39 759, for å ivareta krav til smittevern og korona-regler.

Servering av baguetter. Vel møtt!

Styret