Vi leverer innspill og prøver å påvirke på ulike områder. Det er en viktig jobb å gjøre fram til vårens jordbruksforhandlinger. Vi håper du finner vårens møter interessante. Velkommen. 

 

26. januar. Temamøte om landbruk. Se invitasjon

Møte regionale miljørkrav og miljøtilltak i landbruket. Husk påmelding.

 

2. februar. Innspill til jordbruksforhandlingene. Se invitasjon 

Vi håper flest mulig bidrar med innspill til vårens viktige forhandlinger.

 

9. februar. Bygdeprat i bøndernes hus. Se invitasjon

Samarbeid med Degernes Bygdekvinnelag. Dette gleder vi oss til. Christan Anton Smedshaug og Anne Mari Holøs vil dele av sin kompetanse med oss. Beredskap har fått ny aktualitet etter krigen i Ukraina. Er det likheter med hva som skjedde på 1800-tallet og dagens utfordringer?.

 

27. februar. Møte om regionalt miljøtilskudd og fangvekster.

Samarbeid mellom Rakkestad kommune og bondelaget. Grundig orientering om RMP- og SMIL- midler. Hva gjelder? Hvilke muligheter finnes?                                                                                      

Vannområde Glomma Sør informerer om status i de ulike vannfprekomstene i Rakkestad.         

Bjørn Molteberg, Strand Unikorn  (tidligere ringleder i Rakkestad og godt kjent i kommunen), forteller om fangvekster, hva, hvordan, hvilke og hvorfor?

 

8. mars Bondestua.

Samarbeidsmøte med Rakkestad Sogneselskap. Våronntips fra NLR, bondelagsinfo og god mat.

 

15. mars Bøndernes hus.

Samarbeidsmøte med Degernes Landbrukslag. Grønn energi. Pizza.

Velkommen.