Jordbruksforetak som ikke har søkt om strømstøtte tidligere, må søke innen 28. februar 2023 for å kunne få støtte fra og med oktober 2022. Veksthus må søke for ny periode innen 28. februar 2023, opplyser Landbruksdirektoratet.

Du søker strømstøtte i søknadsskjema med innlogging via Altinn. Søknadsskjema og informasjon om hvordan du søker finner du her.

Hvem kan søke?

Ordningen er tredelt med tre ulike søknadsskjema for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Ordningen gjelder månedene april 2022 – juni 2023 for jordbruks- og veksthusforetak, og april 2022 – oktober 2022 for vanningslag.

Søknad for jordbruksforetak

Ordningen er aktuell for foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Det innebærer blant annet at du driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det gis produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Du disponerer husdyr og/eller disponerer og driver jordbruksareal aktivt.

Søknad for veksthus

Ordningen er aktuell for veksthus som er registrert i Enhetsregisteret og som har strømutgifter til dyrking av følgende vekster som skal omsettes i markedet: 

Grønnsaker

Frukt og bær

Krydderurter og medisinske urter

Blomster og prydplanter

Planteskolevekster medregnet skogplanter, eller  ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg

Søknad for vanningslag

Ordningen er aktuell for lag eller annen sammenslutning registrert i Enhetsregisteret, og som driver med vanning av jordbruksareal som disponeres av minst to jordbruksforetak. Søknadsfristen gikk ut 31. desember 2022.