Onsdag kveld kom nyheten om at regjeringen forlenger strømstøtteordningene for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag ut 2024. Videreføringen sikrer forutsigbare rammevilkår for næringen.

- Dette er en veldig viktig avklaring som skaper nødvendig forutsigbarhet foran en ny vekstsesong, sier Bjørn Gimming.

Videreføringen innebærer at dagens øvre forbruksgrense på 60 000 kWt per måned for jordbruksforetak opprettholdes, og sikrer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensasjon som dekker 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt opp til forbrukstaket, skriver Landbruks- og matdepartementet på sin nettside. De vil komme med tilbake til detaljene i ordningen.