Grovfor i ei vanskeleg tid - invitasjon til møte

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: øystein moi

Årets grovforavling vert for dei aller fleste mykje mindre enn kva som er normalt. Det vert i desse dagar referert til eit avlingsnivå mindre enn 50 % av eit normalår. Av ulike grunnar er det difor viktig å planleggje, eller starte tiltak for å spare grovfor. Dette gjeld no i sumar - og det gjeld og med tanke på den komande inneforingssesongen. Det er viktig å stå saman i ein svært krevjande situasjon. For næringa - og for kvar einskild.

Til alle bønder og grovforprodusenter på Agder:

 

Invitasjon til møte

Stad:     Evjemoen Kino - Evjemoen

Dato:    Tysdag 10. juli

Tid:      Kl 11:00

 

Følgjande organisasjonar deltek på møtet:

- Norsk Landbruksrådgiving: Status for grovforavling så langt i år - og dyrkingsråd i ein utfordrande sumar.
 

- Felleskjøpet Rogaland Agder - og Fiskå Mølle: Kraftfor i ei tid med lite grovfor - kva for alternativ finnast.
 

- Tine:  Lite grovfor - utfordring i mjølkeproduksjonen
 

- Nortura: Livdyrsalget og slaktetidspunkt i ein vanskeleg situasjon.
 

- Fylkesmannen v/ landbruksdirektøren:   Informasjon om ulike erstatningsordninger.

 

- Arrangør: Aust-Agder og Vest-Agder Bondelag.

 

                                                                          - Vel møtt -

 

 

 

 

Nå må vi alle hjelpe hverandre

Fôrsituasjonen i Agder er kritisk. Vi oppfordrer alle bønder og grunneiere til å bli med på en dugnad for å skaffe mest mulig gras og halm før vinteren. Store deler av Norge er nå inne i den verste tørkeperioden i nyere tid. Det sies at vi må tilbake til 1947 for å finne noe lignende, og landbruket da og nå kan nesten ikke sammenlignes.

Marit Gunn og Kåre på oppdrag i Setesdal

Marit Gunn Tveit og Kåre Blålid er komen heim til Lillesand etter ein av sine mange turar i setesdalsheiene. Her he dei jamnleg tiilsyn med saueflokken sin - og her fyller dei på dugeleg med helsebot for både lekam og sjel. Denne sundagen vart det noko spesielt. Røyklukta låg tung øve dalføret. Skogbrannane herjer i knusktørr utmark. Dramatiske dagar i Setesdal.

Informasjon frå Norges Bondelag - frå Agderkontoret

Våre to fylkesleiarar, Knut Erik Ulltveit og Tor Erik Leland, held jamnleg - og tett kontakt med toppleiinga i Norges Bondelag. Fortvila bønder frå heile Agder etterspør stadig oftare om det finnast teikn til ljos i andre enden av tunellen. Regnværet, rotbløyta er det framleis ingen som ser teikn til. Det store, og heilt avgjerande spursmålet er no kor i all verda ein kan få tak i grovfôr. Tida er knapp - og graset er så visst ikkje grønare på den andre sida av steingjerdet - eller på andre sida av landegrensa.

Alvor

No er det alvor

Evjemoen. Tysdagen den 10 juli - i året 2018. Nær 300 personar, dei fleste aktive bønder, tek sete inne i den flotte kinosalen. Stemninga er lågmælt. Ord som krise og katastrofe vert utveksla mellom stolte og hardt arbeidande yrkesbrødre. Einskilde med ei synleg tåre i augekroken. Landbruksdirektøren, statens sendemann, tek sete på fyrste benkerad. No er det alvor.

Fôrmangel i Agder-fylkene

Torsdag 5. juli var representanter fra Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving Agder, Tyr Sørlandet, Nortura, Norsk sau og geit, Fiskå mølle, Felleskjøpet og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder samlet på Fylkeshuset i Kristiansand for å drøfte den prekære fôrsituasjonen.

Gratulerer så mykje - betre enn dette kan det ikkje gjerast

To mjølkeprodusentar frå Åseral har mottatt Mjølkespannet for å ha levert elitemjølk i meir enn samanhengande 25 år. Karin og Bjørn Ljosland - og Inger Marie og Ove Austegard Utdelinga fann stad under ei høgtideleg markering på Lillestrøm i forkant av TINE sitt årsmøte.

Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvoter for lisensfelling av jerv og ulv i 2018/2019. Kvotene er på to dyr av hver art og gjøres gjeldende for hele regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder).

Mat i sentrum - Midt i byen

Du kan alt no merke deg datoen 1. september. Denne laurdagen vil eit mangfold av av bondevener, lokale matprodusentar, lag og organisasjonar - og kvitkledde kokkar gjere om torvet i Kristiansand til ein gigantisk matmarknad. Arrangørane vonar at meir enn 10 000 personar vil vitje Wergelandsparken, Øvre Torv - og Nedre Torv i løpet av dagen.

Bilete frå Bondetinget 2018

Årsmøte 2018 i Norges Bondelag er historie. No er det mygg, klegg, rundballeplast, kortreiste jordbær og spelsau på sumarbeite som stend på timeplanen for bøndene i tida som kjem. Ein solid delegasjon med utsendinger frå båe agderfylka var hjarteleg tilstades på Bondetinget. Her fylgjer ein usensurert fotografisk dokumentasjon på frammøte.

Dette skjer i Agder

Søndag
12
August

Åpen Gård - Grimstad Bondelag

Dømmesmoen
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksdebatten

Arendalsuka

Våre samarbeidspartnere