Under lisensfellingsperioden 2015/16 fikk 12 fangstmenn i Nordland mulighet til å prøve ut MMS-kamera som fullverdig tilsyn av jervebås. Dette innebærer at jegeren ikke lenger trenger å utføre det fysiske tilsynet to ganger pr. dag, men i stede mottar to bilder daglig som utgjør rapport etter endt jakt. Dispensasjonen som gir prosjektets jegere mulighet til å drive tilsyn med bruk av viltkamera er også gjeldende for lisensfellingsperiodene 2016/17 og 2017/18. I den forbindelse ønsker vi at flere jegere skal være med å prøve ut ordningen, slik at en god evaluering kan gis når dispensasjonen opphører og ordningen skal evalueres. Ønsker samtidig å minne om at jegere som søker prosjektet om tillatelse til å bruke kunstig åtebelysning har mulighet til dette! 

Foto: Lars Ove Fjelldal

Les mer om oppsett av flere båser satt i drift med kamera som fullverdig tilsyn.

Jegerinnstruks lys på åte og viltkamera bås

Rapporteringsskjema jegerdøgn 2015

Søknadsmal

Mvh. Vidar Johan Bentsen
Prosjektleder