Foto: Stian Brodersen

Vi får i løpet av kvelden også høre fra representanter fra Midt Troms Rovviltlag om lisensfelling og jakt på jerv i vårt nabofylke i nord. I tillegg til dette blir det faglig påfyll fra Tor Engum, en erfaring fangstmann fra Ringebu i Gudbrandsdalen, som har fanget flere jerver i bås. Vi oppfordrer alle lisensjegere til å ta seg tid til en lærerik og motiverende kveld på Fauske.

Prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland” er nå inne i sin fjerde lisensfellingsperiode og det er på høy tid med litt erfaringsutveksling mellom jegere i Nordland og erfarne jegere fra andre fylker. I 2015 fikk prosjektet ”Bedre jervejakt i Nordland” en treårig dispensasjon til å benytte nye virkemidler under jakt på jerv. Kunstig lys på åte samt viltkamera som fullverdig tilsyn av jervebåser er blant de viktigste tiltakene vi nå får utprøvd. Informasjon om dette vil gis av prosjektleder.

Temakvelden er gratis for alle jegere tilknyttet prosjekt Bedre jervejakt i Nordland.

Deltakeravgift på kr. 200,- for andre interesserte betales etter kurset er avholdt.

Påmeldingsfrist er fredag 29. januar, 2016.

Påmelding skjer til: Vidar Bentsen, tlf: 47653192 / 95920656,

E-post: vidar.bentsen@bondelaget.no.

Her ligger invitasjon og program