Totalt 42 lokasjoner fordelt på 8 Jervbåser og 34 åteplasser er i gang med jakten (figur 2). Man kan vel si at årets lisensfellingsperiode har fått en god start, med tre jerver skutt til nå. Alle på åte i områder rundt Narvik kommune. Før årets lisensfellingsperiode (10.09.19 – 15.02.20) kom det endringer i forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fangstmetoder for jerv. Endringene medførte at det nå er lov å bruke fastmontert lys på åte så lenge Fylkesmannen varsles om dette. Videre kan man erstatte fysisk tilsyn av båsen med elektronisk tilsyn (viltkamera + fellevarsler). Elektronisk tilsyn av bås og fastmontert lys på åte har blitt gjennomført som en prøveordning gjennom Jerveprosjektet i flere år. Under prøveordningen ble det brukt viltkamera med MMS-varsling som tilsyn. De nye forskriftene krever at man i tillegg til viltkamera nå også trenger en fellevarsler for å få godkjent båsen. Som følge av at ingen leverandører i Norge hadde slike fellevarslere på lager, ble jaktstarten for bås-jegerne utsatt en måneds tid. Vi har nå fått tak i varslere til de som har trengt det,  båsene er satt i drift.

Himmelbua, en av de "luftigste" åtebuene i prosjektet

Et av hovedmålene i Jervprosjektet har hele tiden vært å effektivisere jakta slik at man får tatt ut så mye som mulig av den årlige jervekvoten. Som et ledd i arbeidet med å effektivisere jakta ser vi nå på mulighetene for å benytte hunder til jakten. Dette krever forholdsvis store skogkledde arealer og dyktige hunder. Vi håper å finne egnede områder i løpet av kort tid slik at vi kommer i gang og kan høste erfaringer fra denne jaktformen.  

Det blir fortsatt gitt tilskudd til nye åteplasser eller jervbåser. I sesongen 2019-2020 ble det opprettet en ny åtebu i Vefsn og en ny bås i Fauske kommune. I år har det blitt bevilget midler til nye åtebuer i Sulitjelma og Beisfjord, samt en bås i Bardal. Vi ønsker flere dyktige jegere til prosjektet vårt. Dersom du holder på med jervejakt eller ønsker å starte er det bare å ta kontakt.

Rovviltnemndas vedtak om lisensfellingskvote ble vedtatt den 28. mai, med en kvote på 16 jerv. All avgang etter dette belastes kvoten. Det er som nevnt skutt tre jerv på lisensfelling (Balangen, Virak og Beisfjord), videre er det påkjørt en jerv i Vefsn.
SNO har etter beslutning fra Miljødirektoratet skutt fire jerv i Nordland etter 28. mai.
En hanjerv i Hattfjelldal den 30. mai, 3 jerver i Rana den 31. mai (voksen tispe, 2 valper).
Det har også i løpet av sommeren blitt skutt en jerv på skadefelling i Rana.
Dette resulterer i at vi nå har en avgang på 9 jerv av kvoten på 16. Av disse er 5 tisper, av en tispekvote på 8 dyr. Det er per nå tilgjengelig 2 jerv i alle fellingsområder. Dersom de to siste i alle fellingsområder blir tatt har fylkesmannen mulighet til å tildele ytterligere 5 jerv forutsatt at tispekvoten ikke er fylt før den tid.

Geir-Johnny Monsen
Prosjektleder

Oversikt over aktive prosjektlokasjoner sesongen 2020-21