Prosjektet ble våren 2015 utvidet med en rekke nye bås/bu-lokaliteter. Prosjektet teller nå hele 45 lokaliteter, fordelt på 33 buer og 12 båser. Prosjektet har nå vært inne med tilskudd i de aller fleste kommuner med tap av beitedyr til jerv i Nordland og vi vil derfor trappe ned på utdelingen av utstyr i årene som kommer. Dette betyr ikke at det er umulig å få utstyrstilskudd fra prosjektet, så vi oppfordrer fortsatt motiverte jegere å søke! Hovedfokus i årene som kommer vil likevel bli oppfølging og bistand til de lokaliteter som allerede er innlemmet.

Så langt i sesongen 2014/15 er det felt 3 jerver i Nordland. Den siste kom i Saltdal 5. november. Vi sender ut en stor gratulasjon til jegeren!

Gjenværende kvote for lisensfeling på jerv i Nordland pr. 6/11 er dermed som følger:

Nordfylket sør for Rombaken: 2 jerv

Ytre Midtfylket: 4 jerv

Indre Midtfylket: 3 jerv

Ytre Sørfylket: 3 jerv

Indre Sørfylket: 4 jerv

Hunndyrkvote: 12 tisper

Frie dyr: 5 dyr. Disse fordeles av Fylkesmannen senere, i samråd med rovviltnemnda.

På samme periode i fjor var det felt 2 dyr. Under rekordsesongen 2012/13 var det på samme tid felt 5 jerver. Vi håper at jakta tar seg opp frem mot jul og at flere får besøk på åtene sine. Det er pr. dags dato ikke fanget jerv i bås i Nordland og det blir spennende å se om noen av fylkets jegere klarer å lykkes også med dette i løpet av vinteren.

Prosjektet oppfordrer alle jegere til å ta kontakt dersom det skulle oppstå noen problemer med utstyr eller andre ting som vi kan bidra med. Vi krysser fingrene for at dere lykkes med den store og viktige jobben lisensjakt faktisk er for resten av samfunnet og håper samtidig at dere får noen spennende jaktopplevelser dere kan dele med oss!

Skitt jakt til alle jervejegere!

Vidar Bentsen

Prosjektleder