Program

Fylkesårsmøtet 2020 i Møre og Romsdal Bondelag på Scandic Alexandra Hotell, Molde

Fredag 6. mars:

10.00 – 16.15: Næringskonferanse i Bankettsalen (eige program)

16.30 - 17.00: Kaffe og noe å bite i serveres til årsmøtedeltakarane i Bondelaget

17.00:  Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag blir sett

  • Opprop. Godkjenning av innkalling og sakliste. Sak 1
  • Val av to personar til å skrive under protokoll. Sak 2
  • Oppnemning av redaksjonsnemnd Sak 3
  • Årsmelding 2019 Sak 4
  • Rekneskap 2019 Sak 5
  • Arbeidsplan 2020/2021 Sak 6
  • Budsjett 2020 Sak 7

18.30: Pause

20.00: Middag – Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag med inviterte gjestar.

 Laurdag 7. mars:

09.00 Fylkesleiars tale – Konrad Kongshaug

09.20 Årsmøtetale – aktuelle faglege- og organisasjonsmessige utfordringar og mulegheiter for Bondelaget v/ styremedlem i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit, Hordaland

Generaldebatt – Spørsmål og debatt

10.30 Pause – Kaffe

Framhald generaldebatt

Uttaler frå årsmøtet Sak 8

Pause

12.45 Val Sak 9

Godtgjersle til styret og tillitsvalgte i fylkeslaget Sak 10

13.45 Avslutning av årsmøtet

Lunsj og heimreise