Skatt og avgift

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

Våre samarbeidspartnere