Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på gårdsbruk og skogbruk

Reglene om eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr. 29 (esktl.). Det er kommunene som fastsetter egne retningslinjer for eiendomsskatten innenfor de rammene som eiendomsskatteloven oppstiller. I eiendomsskatteloven er det inntatt obligatorisk unntak fra eiendomsskatt for eiendom drevet som jord- og skogbruk. Fritaket gjelder kun driftsdelen av eiendommen, ikke våningshus, kårbolig m.m. Nederst i denne artikkelen følger mal til klage som kan være et utgangspunkt dersom man mener at kommunen har fastsatt for høyt eiendomsskattegrunnlag.

Våre samarbeidspartnere