Eiendomsskatt

Klagemal - eiendomsskatt på gårdsbruk

Har du fått for høy eiendomsskatt på husene på gården? Her er mal til klage.

Våre samarbeidspartnere