Informasjon om kurset finnes her

eller på på nettsidene til Innlandet Bondelag