Vi ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Innlandet Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Mange er usikre på OM det er noen i familien som ønsker å overta eller HVEM som er mest aktuelt. Dette er kurset også for dere.

 

Kom hele familien og bli med på både det faglige og sosiale

Kursene er støttet av Innlandet Fylkeskommune og Norsk Landbrukssamvirke, og vi ønsker med disse midlene og legge økonomisk til rette for at dere stiller med flere fra hver familie. Fra tidligere kurs har vi fått tilbakemeldinger om at de som kommer hele familien, dvs begge parter i hver generasjon og gjerne søsken i yngre generasjon, får et bedre utbytte av kurset enn de som kommer alene. Videre anbefaler vi at alle blir med på middag og det sosiale ellers på kvelden. Her knyttes nye kontakter, og dere treffer andre som er i lignende situasjon som dere selv.

Det går fint an å bo på hotell selv om det er kort vei hjem.

 

Fra et tidligere kurs: «Jeg er så glad for at vi deltok alle sammen, at også søsken til den som skal ta over ble med. Dette var virkelig verdt pengene!» 

 

Kursholdere med faglig og praktisk erfaring

Kursholdere er Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag.
Jan Bangen er advokat og har lang erfaring som kursholder. Martin Johnsbråten er autorisert regnskapsfører, og rådgiver innen skatt og økonomi.

 

Om kurset sier de følgende:

- Kurset tar for seg gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, reglene om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelser, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg ser vi på de menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse.

- Det er svært viktig å være forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.

- Kurset er krydret med mange gode historier fra virkelighetens verden samlet opp gjennom lang erfaring på dette området.

Temaer:

  • Mellommenneskelige forhold
  • Pensjoner og trygderettigheter
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
  • Arvereglene
  • Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
  • Oppstart og drift av virksomhet
  • Skatteregler i et eierskifte
  • Merverdiavgift
  • Oppgjør og kontrakter

Kursene starter kl. 10 lørdag og avsluttes kl. 15 søndag.

Tre kurs tre steder i Innlandet

Påmeldingsmodul med priser er lenket til hvert kurs i oversikten, og du får den opp når du trykker på den.

Oppdatering pr nov 2022: kursene er fulltegnet. Er du interessert i kurs, send en henvendelse til innlandet@bondelaget.no, så setter vi deg på venteliste.