Kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen

Publisert 25.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Ordførar Solfrid Borge, Marta og Mekjell Meland, landbruksdirektør Åse Vaag og leiar i Hordaland Bondelag, Kjetil Mehl
Fruktbøndene Marta Bjørgum Meland og Mekjell Meland i Ullensvang fekk kulturlandskapsprisen i Hordaland i 2018.

Norsk Kulturarv skal også i år dele ut ein nasjonal kulturlandskapspris og treng forslag til gode kandidatar.

Kandidatane kan verte nominert av kommunen eller organisasjonar. Hordaland Bondelag tar gjerne i mot tips til kandidatar som driv aktivt landbruk. Har du andre kanidatar, kan du kontakte kommunen. Send e-post til hordaland@bondelaget.no. Frist for tips til oss er 17. april.

Her er kriteria:

  • Det skal vera gjort ein ekstra innsats for kulturlandskapet
  • Det skal bidra til heilheit og mangfald i/for kulturlandskapet
  • Det skal bevare og synleggjera kulturlandskapet
  • Det skal vera knytta til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
  • Det skal auke tilgjengelegheita for allmennheita til kulturlandskapet
  • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
  • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
  • Det skal visast samanheng mellom natur og bygningar i kulturlandskapet
  • Det skal visast samanheng mellom kulturlandskap og verdiskaping

 

Basar til inntekt for Malawi-prosjektet

Bønder i Hordaland hjelper bønder i Malawi

Under årsmøtet hadde vi loddsal til inntekt for Bondelaget sitt landbruksprosjekt i Malawi. Hovudpremien var leiar og nestleiar i Hordaland Bondelag, og vi fekk inn heile 13 300 kroner!

Hansmarks resept redder ikke verden

Innlegget til Unge Venstres leder Sondre Hansmark bærer preg av en gammeldags og teoretisk ide om at frihandel skal redde verden, skriver Bodhild Fjelltveit i et leserinnlegg.

Årets lokallag Voss. Leiar Lars istad, Guro Sofie Gjelland og Lars Bø tok i mot prisen under årsmøtet.

Voss Bondelag er årets lokallag

Kvart år kårar styret i Hordaland Bondelag årets lokallag. Lokallaget går vidare til den nasjonale kåringa i Norges Bondelag.

ny og avtroppande leiar

Ny leiar i Hordaland Bondelag

Peder Nernæs vart vald til ny leiar i Hordaland Bondelag på årsmøtet 15. mars. Resten av styret er det same som i fjor.

Gylling i Bergen

Høyring av regionalt miljøprogram

Fylkesmannen i Vestland har utarbeidd eit forslag til regionale tilskotsordningar for perioden 2019–2022. Forskrift for dei regionale miljøtilskota i jordbruket i Vestland er no på høyring.

Organisasjonskurs

I går kom Brita Skallerud til Grannehallen på Mundheim for å ha organisasjonskurs for tillitsvalde i lokallaga. Skallerud har vore tillitsvald i mange år, mellom anna i Norges Bondelag.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere