Økonomidagene 2020

Årets Økonomidager avholdes 23.-24. september på Gardermoen. Vi tilbyr også en digital løsning.

Les mer om detaljene og meld deg på ved å følge lenken over.

Eierskiftedagene 2020

Lær mer om: Pantesikkerhet - Pantesikkerhet fra bankens ståsted – økonomisk oppgjør ved familieoverdragelse - Seniors tanker rundt bolig - Kontinuitet - diskontinuitet - Riktig tidspunkt for eierskifte - Konsesjon, priskontroll og boplikt - Sikring av gaveelement - Dokumenthåndtering - Ofte stilte spørsmål / aktuelle problemstillinger

NETTKURS: Smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter

Bondelagets Servicekontor AS har gleden av å presentere et nytt og dagsaktuelt nettkurs om smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

På dette kurset gjennomgår vi smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Veilederen ble lagt ut av Mattilsynet den 14. mai i år, og beskriver hvordan en bør legge opp smittevernsarbeidet i virksomheten i forbindelse med utbruddet sav SARS Covid-19.

NETTKURS: Koronapakkene for næringslivet

Bondelagets Servicekontor AS har gleden av å presentere et nytt og dagsaktuelt nettkurs om koronapakkene for næringslivet.

På dette kurset gjennomgår vi kompensasjonsordningene i forbindelse med utbruddet av SARS Covid-19 for næringsdrivende. Både den såkalte «kontantstøtte», kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader, og kompensasjonsordningen for tap av næringsinntekt vil bli gjennomgått. I tillegg ser vi på alle de midlertidige endringene som har kommet i skatte- og avgiftslovgivningen og i folketrygdlovens velferdsordninger, i forbindelse med smitteutbruddet og nedstengingen av samfunnet.

Bondelagets eierskifteopplæring

Norges Bondelag ønsker å bidra til rekruttering av nye eierskifterådgivere i landbruket. Vi tilbyr derfor et modulbasert opplæringsløp med innlagt praksis. Kurset er ment for ansatte på regnskapskontor som ønsker å utdanne seg til å bli prosessrådgivere ved generasjonsskifter i familien. Kurset er spesifikt rettet mot regnskapsførere som har begrenset, eller ingen, erfaring med slike prosesser.

Les mer om detaljene og faglig oppdatering i lenken over.

Kurs i eierskifte med fokus på skog - erfaringer med ny skogbeskatning  - Ny dato: 19.10.20

Lær mer om: Skattesystemet for skogbruket, erfaringer og oppdatering - Virksomhetsbeskatning vs. kaptialbeskatning vs. hobby - MVA behandling - Konsekvenser av ulik beskatning - Hva betyr skattekategoriene for dine beslutninger omkring drift av din eiendom? -  Hva betyr nye skatteregler for skogfond og tilskudd? - Eierskiften med fokus på skog - Planlegging av eierskifte - Verdivurdering - Finansiering - Tilpasning til eierskifte - Skattemessige forhold ved eierskifte - Ulikheter i eierskifte for virksomhetsskog og kapitalskog - Hvordan påvirker regelendringene eierskiftesituasjoner?

Utdanning/sertifisering av landbrukstakstmenn- Oppstart oktober

Bondelagets Servicekontor AS og  Norsk Landbrukstakst  inviterer til utdanning/sertifisering innen landbrukstaksering. Etter endt kurs er det anledning til å ta eksamen, som gir grunnlag for å sertifiseres som landbrukstakstmann i Norsk Landbrukstakst.

NETTKURS: GRFS 2020 - fokusområder i tiden

Lær mer om: - Finanstilsynets fokusområder ved kontroll - De forskjellige kontrollformene - Hvitvasking og risikostyring - Regnskapsførers oppdragsansvar - Regnskapsførers oppdragsutførelse - Nye regler for betalingstjenester - Hvordan møte en kontroll - Gangen i sakene - Andre ting tilsynsmyndighetene henger seg opp i.