Eierskiftedagene 2020 - med mulighet for å delta digitalt - kurset livestreames

Lær mer om: Pantesikkerhet - Pantesikkerhet fra bankens ståsted – økonomisk oppgjør ved familieoverdragelse - Seniors tanker rundt bolig - Kontinuitet - diskontinuitet - Riktig tidspunkt for eierskifte - Konsesjon, priskontroll og boplikt - Sikring av gaveelement - Dokumenthåndtering - Ofte stilte spørsmål / aktuelle problemstillinger

Praktisk kurs i eierskifte (2 dagers kurs)

Lær mer om: Skatt og avgift gjennom regneeksempler som bl.a.: Skatt for selger ved salg i familien - Skattemessige konsekvenser for kjøper - Justeringsforpliktelse for mva - Beregning av latent skatt - Skatt ved salg i fri handel. Gjennomgang av skjemaer og dokumenter for eierskifte.

Rettslære, hvitvasking og GDPR

Lær mer om: Ansettelse, arbeidsavtale og prøvetid - Ferieloven - Hvitvaskingsregelverket 2020 - Varsling i Arbeidsmiljøloven -  Personopplysninger og GDPR -  Permittering - Permisjoner - Opphør av arbeidsforhold

Finansregnskap

Lær mer om: Hvordan forstå virksomheten - Muligheter for regnskapsmanipulering - Grunnleggende regnskapsprinsipper - Utvalgte regnskapsposter, forstå regnskapsprinsipper og risiko - Kvalitetssikring av regnskapet - Case - Krav til kunde- og leverandørspesifikasjoner - Regnskapsprinsipp - Noteopplysninger - Rutiner/internkontroll- Dokumentasjon - Skattemessig verdi

Pensjon og sparing

Lær mer om: Grunnleggende sparing - Strategi for sparing og pensjon - Alderspensjon etter pensjonsreformen - Andre ordninger - Oppsummering og rådgivning

GRFS med juridisk vinkling

Lær mer om: Hvitvaskingsregelverket - Oppragsutførelse, etablering av kundeforhold - Oppdragsutførelse, lovbrudd og avtalebrudd - GRFS i en erstatningsrettslig situasjon

NETTKURS: Smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter

Bondelagets Servicekontor AS har gleden av å presentere et nytt og dagsaktuelt nettkurs om smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

På dette kurset gjennomgår vi smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Veilederen ble lagt ut av Mattilsynet den 14. mai i år, og beskriver hvordan en bør legge opp smittevernsarbeidet i virksomheten i forbindelse med utbruddet sav SARS Covid-19.

NETTKURS: Koronapakkene for næringslivet

Bondelagets Servicekontor AS har gleden av å presentere et nytt og dagsaktuelt nettkurs om koronapakkene for næringslivet.

På dette kurset gjennomgår vi kompensasjonsordningene i forbindelse med utbruddet av SARS Covid-19 for næringsdrivende. Både den såkalte «kontantstøtte», kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader, og kompensasjonsordningen for tap av næringsinntekt vil bli gjennomgått. I tillegg ser vi på alle de midlertidige endringene som har kommet i skatte- og avgiftslovgivningen og i folketrygdlovens velferdsordninger, i forbindelse med smitteutbruddet og nedstengingen av samfunnet.

Bondelagets eierskifteopplæring Oppstart 12. og 13. januar 2021

Norges Bondelag ønsker å bidra til rekruttering av nye eierskifterådgivere i landbruket. Vi tilbyr derfor et modulbasert opplæringsløp med innlagt praksis. Kurset er ment for ansatte på regnskapskontor som ønsker å utdanne seg til å bli prosessrådgivere ved generasjonsskifter i familien. Kurset er spesifikt rettet mot regnskapsførere som har begrenset, eller ingen, erfaring med slike prosesser.

Les mer om detaljene og faglig oppdatering i lenken over.

Utdanning/sertifisering av landbrukstakstmenn- Oppstart oktober

Bondelagets Servicekontor AS og  Norsk Landbrukstakst  inviterer til utdanning/sertifisering innen landbrukstaksering. Etter endt kurs er det anledning til å ta eksamen, som gir grunnlag for å sertifiseres som landbrukstakstmann i Norsk Landbrukstakst.

NETTKURS: GRFS 2020 - fokusområder i tiden

Lær mer om: - Finanstilsynets fokusområder ved kontroll - De forskjellige kontrollformene - Hvitvasking og risikostyring - Regnskapsførers oppdragsansvar - Regnskapsførers oppdragsutførelse - Nye regler for betalingstjenester - Hvordan møte en kontroll - Gangen i sakene - Andre ting tilsynsmyndighetene henger seg opp i.