Paktisk kurs i eierskifte 2022
Lær mer om: Skatt for selger ved salg i familien - Skattemessige konsekvenser for kjøper - Justeringsforpliktelse for mva - Beregning av latent skatt - Skatt ved salg i fri handel - Gjennomgang av grunnlagsmateriale (takst, grunnbok mm) - Utfylling av nødvendige skjemaer - Selgers dokumentasjon ovenfor skattekontoret - Kostprisoppgave

Eierskiftedagene 2021

Lær mer om: Rådgiverens utfordringer - Den moderne familien - Sikring av gaveelement - Kåravtaler - Skatt og lønnsomhet ved valg av borett - Seniors tanker rundt bolig - Skattepliktig salg - Kostprisskjema - Konsesjon, priskontroll og boplikt

Les mer om detaljene og faglig oppdatering i lenken over.

Bokføring

Lær mer om: Risikoelementer i regnskapet - Kundefordringer - leverandørgjeld

Les mer om detaljene og faglig oppdatering i lenken over.

Rettslære, hvitvasking og GDPR

Lær mer om: Ansettelse - Ferieloven - Hvitvaskingsregelverket 2020 - Bruk av advarsel i arbeidsforhold - Personopplysninger og GDPR - Permittering - Permisjoner - Opphør av arbeidsforhold

Les mer om detaljene og faglig oppdatering i lenken over.

NETTKURS: GRFS 2020 - fokusområder i tiden

Lær mer om: - Finanstilsynets fokusområder ved kontroll - De forskjellige kontrollformene - Hvitvasking og risikostyring - Regnskapsførers oppdragsansvar - Regnskapsførers oppdragsutførelse - Nye regler for betalingstjenester - Hvordan møte en kontroll - Gangen i sakene - Andre ting tilsynsmyndighetene henger seg opp i.