Dagskurs i skatt og avgift 2021 - digitalt

Lær mer om: Skatteoppplegget 2020/Nytt i 2021 - Ofte stilte spørsmål/ aktuelle saker - Status for digitalisering av regnskapet - Virksomhet - oppstart og opphør av næring - uttak mv. - Mindre anvendelig bygningsmasse - Tidligpensjon i jordbruket (TPO)

NETTKURS: Smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter

Bondelagets Servicekontor AS har gleden av å presentere et nytt og dagsaktuelt nettkurs om smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

På dette kurset gjennomgår vi smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Veilederen ble lagt ut av Mattilsynet den 14. mai i år, og beskriver hvordan en bør legge opp smittevernsarbeidet i virksomheten i forbindelse med utbruddet sav SARS Covid-19.

NETTKURS: Koronapakkene for næringslivet

Bondelagets Servicekontor AS har gleden av å presentere et nytt og dagsaktuelt nettkurs om koronapakkene for næringslivet.

På dette kurset gjennomgår vi kompensasjonsordningene i forbindelse med utbruddet av SARS Covid-19 for næringsdrivende. Både den såkalte «kontantstøtte», kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader, og kompensasjonsordningen for tap av næringsinntekt vil bli gjennomgått. I tillegg ser vi på alle de midlertidige endringene som har kommet i skatte- og avgiftslovgivningen og i folketrygdlovens velferdsordninger, i forbindelse med smitteutbruddet og nedstengingen av samfunnet.

Bondelagets eierskifteopplæring Utsatt oppstart til sept. 2021. Nye datoer kommer

Norges Bondelag ønsker å bidra til rekruttering av nye eierskifterådgivere i landbruket. Vi tilbyr derfor et modulbasert opplæringsløp med innlagt praksis. Kurset er ment for ansatte på regnskapskontor som ønsker å utdanne seg til å bli prosessrådgivere ved generasjonsskifter i familien. Kurset er spesifikt rettet mot regnskapsførere som har begrenset, eller ingen, erfaring med slike prosesser.

Les mer om detaljene og faglig oppdatering i lenken over.

NETTKURS: GRFS 2020 - fokusområder i tiden

Lær mer om: - Finanstilsynets fokusområder ved kontroll - De forskjellige kontrollformene - Hvitvasking og risikostyring - Regnskapsførers oppdragsansvar - Regnskapsførers oppdragsutførelse - Nye regler for betalingstjenester - Hvordan møte en kontroll - Gangen i sakene - Andre ting tilsynsmyndighetene henger seg opp i.