Bondelagets kurstilbud 2019/2020

  • Tips en venn om denne siden

Landbrukstakseringsdagene 2020

Lær mer om: - Skogsbilveg og kostnadsdrivere ved skogdrift - Kapitaliseringsrente - Eldre husdyrbygninger - Melkekvoter - Tiltredelse og fratredelse av forpakningsavtaler - Utvalgte «herligheter» på eiendommen - Lokalproduksjonsanlegg - Bioenergi

Praktisk kurs i eierskifte

Lær mer om: Grunnleggende skatteregler for selger og kjøper ved salg innad i familien - Justeringsforpliktelser for merverdiavgift - Beregning av latent skatt - Skatt ved salg i fri handel - Gjennomgang av grunnlagsmateriale som takst og grunnbok - Utfylling av nødvendige skjema: selgers dokumentasjon ovenfor skattemyndighetene og kostprisoppgave for kjøper

Eierskiftedagene 2019

Lær mer om: Forebyggende og konfliktdempende tiltak i eierskifteprosessen - Innhold i begrepet "alminnelig gårdsbruk" - Hvordan rydde i grunnboka - Skal man skifte ved ektefellens død? - Takstprinsipper - Hva kan junior betale for gården? - Hvordan sikrer vi en god oppstart for junior etter eierskiftet? - Investering før eierskiftet - Avkastning av grunneiendom     

Pensjon og sparing

Lær mer om: Grunnleggende og sparing - Avkastning og tidsperspektiv - Strategi for sparing og pensjon - Alderspensjon etter pensjonsreformen - Andre spareordninger - OTP - PSN - IPS - Selgers kapitalbehov/uttak ved generasjonsskifte - Tidligpensjon for joredbruket - Ulike sparestrategier - Tilpasning til ulike livsfaser - Rådgivers oppgave og ansvar

GRFS med juridisk vinkling

Lær mer om: Hvitvaskingsregelverket - Oppdragsutførelse - Etablering av kundeforhold - Lovbrudd og avtalebrudd fra oppdragsgivers side - GRFS i en erstatningsrettslig situasjon 

Fra lønnskonsulent og regnskapsfører til rådgiver

Lær mer om: Nyheter 2019 (Naturalytelser, Personalrabatter, Tredjepartsytelser, Diettregler, Bonuspoeng, Drikkepenger) - Ansettelsesforhold - Ytelser fra NAV, de nye beregningsreglene - Ytelser fra NAV, når skal arbeidsgiver dekke fravær? - Arbeidstidsregler, overtid og vaktplaner - Ferie - Kan jeg bli rådgiver?

Finansregnskap

Lær mer om: Risikoelementer i regnskapet - Hvordan forstå virksomheten - Muligheter for regnskapsmanipulering - Grunnleggende regnskapsprinsipper - Utvalgte regsnkapsposter, forstå prinsippene og risikoen - Kvalitetssikring av regnskapset - Kundefordringer og leverandørgjeld - Krav til spesifikasjoner - Noteopplysninger - Rutiner og internkontroll - Skattemessige verdier, forskjeller

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
10
desember

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
10
desember

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
11
desember

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere