Beskrivelse/målgruppe:

Kurset retter seg mot regnskapsførere som gir råd til kunder i pensjonsspørsmål, men vil også være nyttig for bønder som fører regnskapet selv og ønsker å planlegge for pensjon.

Foreleser:

Advokat Jan H. Bangen

Kursinnhold:

Kurset er en videreføring av tidligere foredrag hvor tanken er å gå enda dypere inn i temaet skatt og pensjon. Skattenivået har vesentlig betydning for hvor stor netto disponibel pensjonen blir for den enkelte, og det er mange parametere å ta hensyn til i denne sammenheng både i forbindelse med opptjening og uttak. I dette webinaret vil vi konkretiserer disse parameterne. Kurset omhandler bl.a. temaene:

 • Elementene i pensjonssystemet
 • Skatt og pensjon under opptjening
 • Grensene for opptjening
 • Skatt og pensjon under uttak
 • Skattefradraget i pensjonsinntekt
 • Pensjonsopptjening i forhold til trinnskatten
 • Uttak og opptjening ved fortsatt arbeid
 • Renteeffekter
 • Fordeling av inntekt over år og pensjon
 • Fordeling av inntekt mellom ektefeller/samboere – «tom oppsparing»
 • Tidligpensjon (TPO) og kårytelser
 • Egen pensjonssparing og skatt
 • Helse og levealder
 • Behovsvurdering og «arveoverskudd»

NB: Kurset er spesielt rettet mot næringsdrivende, men er også relevant for lønnstakere.

Pris:

Kr 1.050 for ansatte på Bondelagets samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 1.300 for andre


Faglig oppdatering:

2 timer Skatte- og avgifterett


Påmeldingsfrist: 3. mai 2024

Påmelding:

Klikk her for å melde deg på

For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.